Gula västarna?

Det började i november och pågår fortfarande.
Vem är de gula västarna? Vad vill de?

Under ledning av Joseph Confavreux presenterar förlaget Seuil här femton texter av forskare som de menar belyser orsakerna till rörelsen:

Étienne Balibar, Ludivine Bantigny, Louis Chauvel, Isabelle Coutant, Aurélien Delpirou, Olivier Ertzscheid, Michaël Foessel, David Graeber, Samuel Hayat, Jean-Claude Monod, Thomas Piketty, Pierre Rosanvallon, Alexis Spire, Sophie Wahnich et Michelle Zancarini-Fournel.