Carpeta de recursos para el aula

14 väggplanscher (62x47 cm), samt kopieringsbart material för att underlätta inlärningen av nya ord i klassrummet.