Om Assimil språkkurser

Assimil är ett franskt företag som funnits sedan 1929. De utvecklar och publicerar språkkurser i främmande språk. Med franska som bas erbjuder Assimil ett 80-tal språkkurser, alltifrån tyska till vietnamesiska. De erbjuder även ett urval av sina språkkurser med 13 andra språk som bas, däribland engelska, spanska, italienska och tyska.

Välj basspråk ibland underkategorierna som visas under fliken Assimil språkkurser.

Assimil erbjuder en unik inlärningsmetod: "Intuitive assimilation".

Metoden innehåller två faser, en passiv fas och en aktiv fas.

Den passiva fasen
Det första steget att bekanta dig med språket du önskar lära genom dagliga sessioner, ca 20 till 30 min. Du lyssnar och läser - och du förstår vad som sägs eftersom en översättning finns tillgänglig.
Du repeterar meningarna högt för att jobba med ditt uttal, till din hjälp finns fonetisk skrift och inspelningar på CD-audio. Detta är en passiv fas under vilken du inte skall försöka göra egna meningar. Bara dyk ner i språket. Var 7:e lektion repeterar viktiga punkter som gått igenom under de sex föregående lektionerna, och summerar den viktigaste grammatiken som täckts in under veckan. Regelbundna studier är nyckeln till frmagång.
De första två veckorna är den kritiska biten, resten kommer att komma naturligt.
En kurs i serien sans peine (utan möda, with ease) kommer att få dig att tala flytande i vardagliga sammanhang, ge dig ett grepp om språkets grammatik och du lär dig ett basvokabulär på ca 2.000 ord.

Den aktiva fasen
När du har nått en adekvat nivå på din passiv kunskap - vanligen runt 50:e lektionen - så börjar den aktiva fasen. Den pågår parallellt med dina dagliga "passiva" lektioner. Du börjar om från början igen och studerar en aktiv och en passiv lektion per dag. Den aktiva fasen består helt enkelt av att du gömmer dialogtexten för språket du lär dig och försöker reproducera dialogen, antingen muntligen eller skriftligen, m h a översättningstexten. Du kommer att bli överraskad av dina resultat! Under denna andra fas kommer du att konstruera meningar med lätthet. Detta uppmuntrar dig att fortsätta och slutföra din språkkurs.

Metodens innehåll
En Sans peine kurs är baserad på en kursbok innehållande mellan 70 och 150 lektioner, beroende på vilket språk som studeras. Alla kurser inkluderar inspelningar, vilka är frivilliga at köpa men rekommenderas starkt. Att lära sin ett språk utan att lyssna på det är som att lära sig texten till en sång utan musiken. Inspelningarna är gjorda av professionella skådespelare och innehåller normalt hela dialogen och övningarna för varje lektion.