!
!
9789147091850

Libers Ryska Grammatik - Övningsbok

Jegorenkov, M. & Salomaa, T. & Rydén, K.
Liber 120 pgs.
9789113035888

Norstedts ryska fickordbok (svensk-rysk / rysk-svensk)

Norstedts förlag. Ca 1000 pgs.

- Efterfrågad nyhet
- Aktuellt ordförråd
- Innehållsrik
- Lätt att ha med sig

Boken innehåller också en rysk och en svensk minigrammatik samt en parlördel med användbara fraser.

9789113041285

Norstedts Stora Ryska ordbok (rysk-svensk / svensk-rysk) 141 000 ord och fraser

Norstedts, 1800 pgs.
144.000 Ord och Fraser

inbunden

Norstedts stora ryska ordbok är en uppdaterad och utökad version av Norstedts ryska ordbok. Den består av en rysk-svensk och en svensk-rysk del och innehåller sammanlagt ca 144 000 uppslagsord och fraser. Eftersom den riktar sig till såväl svenska som ryska användare får användaren mycket information om båda språken, t.ex. uppgifter om böjning, genus och konstruktioner. I den svensk-ryska delen ges uttal till alla uppslagsord. Dessutom finns det en kort vägledning till svensk och rysk grammatik.
9782700580518

Perfectionnement Russe: niveau avancé C1

Assimil
1 livre (704 pgs. 70 leçons) + 1 CD mp3 + 4 CD audio (3h40 d'enregistrements)

La méthode de Perfectionnement Russe est conçue pour vous amener, au-delà du niveau de la conversation courante, à l'aisance réelle, à la maîtrise des subtilités du russe, éléments qui font la différence entre une langue apprise et une langue pratiquée.
Que trouvez-vous dans cette méthode ?
Un choix de textes littéraires, journalistiques, politiques et de la vie quotidienne ;
Un apport considérable en vocabulaire ;
Les tournures et expressions idiomatiques indispensables pour maîtriser les subtilités de la langue ;
Les outils essentiels pour approfondir vos connaissances grammaticales ;
Des révisions systématiques ;
Un style humoristique unique et éprouvé.

9782708013063

Petit Vocabulaire Actuel: russe

Boulanger, Anne & Jeannier-Groppo, Armelle
Ophrys - 159 pgs.

Cet ouvrage propose levocabulaire d'aujourd'hui qui permet de lire et de s’exprimer sur des sujets d’actualité ou faits de société. Il permet également de réviser le vocabulaire de base sur tous les sujets essentiels.

9781899786473

Ruslan Russian 1: Supplementary reader with texts, translations, poems and songs + audio CD

Langran, John & Bessonoff, Vassily
Ruslan Limited, 32 pgs.
9781899785742

Ruslan Russian Grammar. For beginner, intermediate and advanced learners

Langran, John
Ruslan Limited, 256 pgs.
A Russian grammar course from beginner to advanced level, bringing together the grammar points from the three levels of the Ruslan Russian course, and filling in the gaps. Clear explanations, lots of examples, photos, songs and poems as illustrations.
9781899785261

Ruslan Russian Songbook Vol.1: 24 songs for learners and an audio CD

Vasilenko, Julia & James, Inga
Ruslan Limited, 40 pgs.
9782700505672

Russe (avec un mp3 offert)

Melnikova-Suchet, Victoria
Assimil - 160 pgs.

- Initiation à la langue : 21 leçons de russe
- Les phrases et les mots indispensables
- Toute la prononciation
- Toutes les situations du voyage

9782253080947

Russe Débutant: 1 leçon par jour pendant 3 mois

Bécourt, M.F. & Borzic, J.
Livre de Poche - 446 pgs.

Vous êtes débutant ou vous n'avez pas pratiqué le russe depuis plusieurs années ? Cette méthode, progressive et concrète, a été conçue pour vous permettre de vous débrouiller dans toutes les situations de la vie quotidienne, pour vous aider à comprendre, lire et parler le russe d'aujourd'hui.
Chaque leçon comprend : un dialogue ou un texte (dans les deux langues) ; des points de grammaire et de vocabulaire ; des conseils de prononciation ; des exercices (avec leurs corrigés) ; un lexique en fin de volume.

9782700580266

Russian

Assimil
Level: Absolute Beginners and False Beginners
1 book (704 pgs. 100 lessons) + 1 MP3 CD (2hrs 50 of recordings)+ 4 audio CDs (2hrs 50 of recordings)

- 100 comprehensive and progressive lessons
- 226 exercises with key
- a dual-language lexicon and grammar summary

9782700504316

Russian phrasebook

Becker, Elke
Assimil - 194 pgs.

It contains:
- a grammar section
- a conversation section
- a dictionary
- phonetic pronunciation

9789144055640

Rysk Basgrammatik: häfte + facit

Gutsjö, Ann-Charlotte & V.Ipatov, Andrej
Studentlitteratur AB - 48 pgs.

Rysk grammatik med övningar
För de första årens studier i ryska

9789188423283

Rysk bildordbok: svenska/ryska

NE, 622 pgs.

Den nya, helt uppdaterade upplagan av Rysk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en enhet …

9789174345100

Ryska 1

Levin, Jurij
Folkuniversitetets förlag - 192 pgs.
9789186117030

Ryska Ord & Uttryck: Snabbguide till ett grundläggande ordförråd i ryska

Kruchkova, Irina & Eriksson, Daniel
GidRapid

Vill du lära dig ryska men vet inte var du ska börja? Med denna oumbärliga lathund lär du dig snabbt de vanligaste orden och uttrycken som du behöver för enklare samtal på ryska. Lathunden innehåller även en alfabets-guide så att du snabbt kan lära dig läsa på ryska! Lathunden är i A4-format (inplastad) så att du enkelt kan hitta orden du letar efter. Den innehåller över 600 vanliga ord och uttryck (svenska-ryska) för nybörjare i alla åldrar och är ett utmärkt hjälpmedel att använda vid självstudier eller på språkkursen.

9789189154315

Ryska texter: 100 sidor rysk text med ordlistor och kommentarer för universitetets andra termin

Fält, Erik
Scripta förlag, 256 pgs.
Första delen av Ryska texter innehåller korta texter, mest dialoger med aktuellt ryskt talspråk. Sedan följer några tidningstexter och sakprosatexter. Så kommer Lev Tolstoj och Anton Tjechov med vardera ett tjugotal sidor. Slutligen några smakprov på rysk poesi.

Texterna är originaltexter och inte förenklade. De är valda efter praktisk prövning på flera årgångar studenter på universitetens andra termin. Till varje stycke finns en ordlista med alla ord (med grammatisk information) som inte återfinns i minilexikonet Tusen och ett ord.
9789144394510

Rysk-svenskt minilexikon

Lönngren, Lennart
Studentlitteratur

 

SLUTSÅLD PÅ FÖRLAGET!

 

9785883371782

Shkatulochka: Reading manual for learners of Russian

Olika författare
Mockba 2016 - 143 pgs.
9789189154282

Trojka-da 1: textbok

Fält, Erik
Scripta textproduktion
9789189154185

Trojka-da 1: övningsbok med facit

Fält, Erik
Scripta textproduktion
9789189154207

Trojka-da 2: textbok

Fält, Erik
Scripta textproduktion
9789189154231

Trojka-da 2: övningsbok med facit

Fält, Erik
Scripta textproduktion
9789189154483

Övningsbok i rysk grammatik: grammatiska övningar och kommentarer med hänvisning till Kort rysk grammatik (andra upplagan 2018)

Fält, Erik
Scripta förlag, 148 pgs.
Övningsbok i rysk grammatik är mer än en övningsbok i rysk grammatik. Den innehåller övningar på allt stoff i Kort rysk grammatik; pedagogiska översikter över funktionerna hos olika kasus, prepositionernas användning, verbaspekter, particip och gerundier; kommenterande avsnitt om kasus, verb+preposition+kasus, direkt och indirekt tal, verbens aspekter.

Utförligt facit i separat häfte.