!
!
9781899785469

Ruslan Ryska 1: övningsbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 112 pgs.

Den kan användas individuellet för självstudier eller i lärarledd grupp, då  i form av självständiga och gemensamma övningar, hemarbete och tester.

9781899785629

Ruslan Ryska 2: textbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited - 160 pgs.

- 10 lektioner
- Facit
- Översikt över rysk grammatik
- Rysk-svensk ordlista med ca 2000 ord
9781899785230

Ruslan Ryska 2: övningsbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 96
 pgs.

9781912397082

Ruslan Ryska 2: övningsbok + online audio

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 96
 pgs.

9781899785414

Ruslan Ryska 3: ljud-CD pack (3 st cd)

Langran, John
Ruslan Limited
Set of three audio CDs to accompany the Ruslan Russian 3 course book.
9781899785681

Ruslan Ryska 3: textbok

Langran, John
Ruslan Limited, 184
 pgs.

Detta är en kurs på 10 lektioner som motsvarar Europarådets B1-nivå och till  viss del även nivå B2. Materialet är lämpligt för gymnasieskolans Steg 3 och 4 och även för universitetsnivå.
9782700505672

Russe (avec un mp3 offert)

Melnikova-Suchet, Victoria
Assimil - 160 pgs.

- Initiation à la langue : 21 leçons de russe
- Les phrases et les mots indispensables
- Toute la prononciation
- Toutes les situations du voyage

9782253080947

Russe Débutant: 1 leçon par jour pendant 3 mois

Bécourt, M.F. & Borzic, J.
Livre de Poche - 446 pgs.

Vous êtes débutant ou vous n'avez pas pratiqué le russe depuis plusieurs années ? Cette méthode, progressive et concrète, a été conçue pour vous permettre de vous débrouiller dans toutes les situations de la vie quotidienne, pour vous aider à comprendre, lire et parler le russe d'aujourd'hui.
Chaque leçon comprend : un dialogue ou un texte (dans les deux langues) ; des points de grammaire et de vocabulaire ; des conseils de prononciation ; des exercices (avec leurs corrigés) ; un lexique en fin de volume.

9782700580266

Russian

Assimil
Level: Absolute Beginners and False Beginners
1 book (704 pgs. 100 lessons) + 1 MP3 CD (2hrs 50 of recordings)+ 4 audio CDs (2hrs 50 of recordings)

- 100 comprehensive and progressive lessons
- 226 exercises with key
- a dual-language lexicon and grammar summary

9782700504316

Russian phrasebook

Becker, Elke
Assimil - 194 pgs.

It contains:
- a grammar section
- a conversation section
- a dictionary
- phonetic pronunciation

9789144055640

Rysk Basgrammatik: häfte + facit

Gutsjö, Ann-Charlotte & V.Ipatov, Andrej
Studentlitteratur AB - 48 pgs.

Rysk grammatik med övningar
För de första årens studier i ryska

9789188423283

Rysk bildordbok: svenska/ryska

NE, 622 pgs.

Den nya, helt uppdaterade upplagan av Rysk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en enhet …

9789188969774

Rysk språkkurs (grundkurs)

Univerb

Lyssna - härma - lär!

Grundkursen innehåller 422 fraser. Du lär dig ca 800 nya ord fördelade på 37 avsnitt med 3 timmars speltid. Kurserna består av 2 kurshäften, en minigrammatik, 3 CD-audio och 1 CD-mp3.

9789174345100

Ryska 1

Levin, Jurij
Folkuniversitetets förlag - 192 pgs.
9789186117030

Ryska Ord & Uttryck: Snabbguide till ett grundläggande ordförråd i ryska

Kruchkova, Irina & Eriksson, Daniel
GidRapid

Vill du lära dig ryska men vet inte var du ska börja? Med denna oumbärliga lathund lär du dig snabbt de vanligaste orden och uttrycken som du behöver för enklare samtal på ryska. Lathunden innehåller även en alfabets-guide så att du snabbt kan lära dig läsa på ryska! Lathunden är i A4-format (inplastad) så att du enkelt kan hitta orden du letar efter. Den innehåller över 600 vanliga ord och uttryck (svenska-ryska) för nybörjare i alla åldrar och är ett utmärkt hjälpmedel att använda vid självstudier eller på språkkursen.

9789189154315

Ryska texter: 100 sidor rysk text med ordlistor och kommentarer för universitetets andra termin

Fält, Erik
Scripta förlag, 256 pgs.
Första delen av Ryska texter innehåller korta texter, mest dialoger med aktuellt ryskt talspråk. Sedan följer några tidningstexter och sakprosatexter. Så kommer Lev Tolstoj och Anton Tjechov med vardera ett tjugotal sidor. Slutligen några smakprov på rysk poesi.

Texterna är originaltexter och inte förenklade. De är valda efter praktisk prövning på flera årgångar studenter på universitetens andra termin. Till varje stycke finns en ordlista med alla ord (med grammatisk information) som inte återfinns i minilexikonet Tusen och ett ord.
9789144394510

Rysk-svenskt minilexikon

Lönngren, Lennart
Studentlitteratur

 

SLUTSÅLD PÅ FÖRLAGET!

 

9785883371782

Shkatulochka: Reading manual for learners of Russian

Olika författare
Mockba 2016 - 143 pgs.
9789189154282

Trojka-da 1: textbok

Fält, Erik
Scripta textproduktion
9789189154185

Trojka-da 1: övningsbok med facit

Fält, Erik
Scripta textproduktion
9789189154207

Trojka-da 2: textbok

Fält, Erik
Scripta textproduktion
9789189154231

Trojka-da 2: övningsbok med facit

Fält, Erik
Scripta textproduktion
9789189154483

Övningsbok i rysk grammatik: grammatiska övningar och kommentarer med hänvisning till Kort rysk grammatik (andra upplagan 2018)

Fält, Erik
Scripta förlag, 148 pgs.
Övningsbok i rysk grammatik är mer än en övningsbok i rysk grammatik. Den innehåller övningar på allt stoff i Kort rysk grammatik; pedagogiska översikter över funktionerna hos olika kasus, prepositionernas användning, verbaspekter, particip och gerundier; kommenterande avsnitt om kasus, verb+preposition+kasus, direkt och indirekt tal, verbens aspekter.

Utförligt facit i separat häfte.