Ryska

!
!
9789189154032

Från A till Ä. ryska bokstäver och ljud via internationella ord

Fält, Erik
Scripta förlag, 31 pgs.

Oavsett om man tänker fortsätta sina studier i ryska gäller det att få ett ordentligt grepp om de ryska bokstäverna och ljuden. Det får man på ett systematiskt sätt i Från A till Ä. Dessutom lär man sig ett hundratal ord - utan besvär för de är internationella allihopa! Några grammatiska regler följer med på köpet.

9789189154278

Kort rysk grammatik

Fält, Erik
Scripta förlag, 192 pgs.
Kort rysk grammatik innehåller den grundläggande grammatik som behövs för studier under universitetens två första terminer. Den är också lämplig för avancerade gymnasister.
Till grammatiken finns Övningsbok i rysk grammatik med utförligt facit, pedagogiska översikter och kommenterande avsnitt.
9789189154292

Övningsbok i rysk grammatik: grammatiska övningar och kommentarer med hänvisning till Kort rysk grammatik

Fält, Erik
Scripta förlag, 148 pgs.
Övningsbok i rysk grammatik är mer än en övningsbok i rysk grammatik. Den innehåller övningar på allt stoff i Kort rysk grammatik; pedagogiska översikter över funktionerna hos olika kasus, prepositionernas användning, verbaspekter, particip och gerundier; kommenterande avsnitt om kasus, verb+preposition+kasus, direkt och indirekt tal, verbens aspekter.

Utförligt facit i separat häfte.
9789189154315

Ryska texter

Fält, Erik
Scripta textproduktion, 255 pgs.
100 sidor rysk text med ordlistor och kommentarer för universitetets andra termin.
9781899785872

Ruslan Ryska 1: textbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 176 pgs.

- Introduktion till det ryska alfabetet
- Tio lektioner med dialoger, lästexter, övningar, sånger och dikter
- Tydliga grammatiska förklaringar och ordlistor

Tredje upplagan. Innehåller nya texter med ord och fraslistor, översättningsövningar, roliga sånger och dikter för eleverna.

9781899785469

Ruslan Ryska 1: övningsbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 112 pgs.

Den kan användas individuellet för självstudier eller i lärarledd grupp, då  i form av självständiga och gemensamma övningar, hemarbete och tester.

9781899785599

Ruslan Ryska 2: textbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 160 pgs.

- 10 lektioner
- Facit
- Översikt över rysk grammatik
- Rysk-svensk ordlista med ca 2000 ord
9781899785230

Ruslan Ryska 2: övningsbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 96
 pgs.

9781899785681

Ruslan Ryska 3: textbok + CD

Langran, John
Ruslan Limited, 184
 pgs.

Detta är en kurs på 10 lektioner som motsvarar Europarådets B1-nivå och till  viss del även nivå B2. Materialet är lämpligt för gymnasieskolans Steg 3 och 4 och även för universitetsnivå.
9789113028507

Norstedts ryska ordbok (rysk-svensk / svensk-rysk) 141 000 ord och fraser

Norstedts, 1738 pgs.
Norstedts ryska ordbok är den första stora ordboken mellan svenska och ryska som kommit ut på många år och den har tagits fram av en prokektgrupp med medarbetare i både Sverige och Ryssland. Ordboken består av en rysk-svensk och en svensk-rysk del och innehåller sammanlagt ca 141 000 ord och fraser. Eftersom den riktar sig såväl till svenska som ryska användare ges mycket information om båda språken. Användaren får rikligt med uppgifter om böjning, genus, konstruktioner och uttal. Dessutom finns det en kort vägledning till svensk och rysk grammatik.
Ordboken innehåller förutom ett aktuellt och centralt ordförråd ett brett urval av facktermer från olika ämnesområden. Många kulturspecifika ord, äldre termer och geografiska namn är också medtagna.
9789113035888

Norstedts ryska fickordbok (svensk-rysk / rysk-svensk)

Norstedts förlag. Ca 1000 pgs.

- Efterfrågad nyhet
- Aktuellt ordförråd
- Innehållsrik
- Lätt att ha med sig

Boken innehåller också en rysk och en svensk minigrammatik samt en parlördel med användbara fraser.

9789144394510

Rysk-svenskt minilexikon

Lönngren, Lennart
Studentlitteratur
9789147091843

Libers Ryska Grammatik

Jegorenkov, M. & Salomaa, T. & Rydén, K.
Liber 112 pgs.

9789147091850

Libers Ryska Grammatik - Övningsbok

Jegorenkov, M. & Salomaa, T. & Rydén, K.
Liber 120 pgs.
9789188969774

Rysk språkkurs (grundkurs)

Univerb

Lyssna - härma - lär!

Grundkursen innehåller 422 fraser. Du lär dig ca 800 nya ord fördelade på 37 avsnitt med 3 timmars speltid. Kurserna består av 2 kurshäften, en minigrammatik, 3 CD-audio och 1 CD-mp3.

9782700570731

Le russe: livre + CD mp3 - B2

Assimil
Niveau débutants & faux-débutants

 • 100 leçons complètes et progressives
 • 226 exercices et leurs corrigés
 • un double lexique
 • une synthèse grammaticale
9782700518078

Le russe: livre + 4 CD audio - B2

Assimil
Niveau débutants & faux-débutants
 • 100 leçons complètes et progressives
 • 226 exercices et leurs corrigés
 • un double lexique
 • une synthèse grammaticale
9782700502008

Le russe de poche

Becker, Elke
Assimil, 192 pgs.
 • Les mots clés
 • Les expressions courantes
 • Les coutumes locales
 • Un lexique de plus de 2000 mots.
 • 9782700540031

  Le russe de poche (kit de conversation, livre + un CD-audio)

  Becker, Elke
  Assimil
 • Les mots clés
 • La grammaire de base
 • Les expressions courantes
 • Les coutumes locales
 • Un lexique de plus de 2000 mots.


  Un CD-audio avec:

  • 60 min d'enregistrements bilingues
  • Le vocabulaire et les phrases essentiels du manuel de conversation, répartis par thème
  • Utilisation autonome lors de vos déplacements
 • 9782729813888

  Les 100 verbers russes les plus utiles

  Tchernychev, Annie
  Ellipses

  Pratique et maniable, cet ouvrage offre au lecteur la conjugaison complète des 100 verbes russes les plus utiles pour la pratique courante et quotidienne de la langue.

  Le débutant y trouvera des bases et des repères indispensables, clairs et précis, nécessaires à l'apprentissage du russe, tandis que le lecteur plus confirmé l'utilisera comme un mémento, grâce auquel il pourra revoir et vérifier ses connaissances.

  9789147078974

  Mozjno! övningsbok (nybörjarkurs i ryska)

  Jegorenkov, Marja m.fl.
  Liber, 203 pgs.
  Mozjno! är ett läromedel i ryska för nybörjare. Mozjno! är speciellt inriktad på talad ryska, och uppfyller skolverkets samtliga mål. Böckerna har ett helt nytt pedagogiskt upplägg och liknar mer nybörjarböckerna i övriga moderna språk än tidigare läromedel i ryska. Ett modernt läromedel som lockar till att lära sig ryska!
  Mozjno! täcker steg 1 och steg 2. Den stora mängden varierade övningar i övningsboken förenklar en individualiserad undervisning, att skapa grupper som arbetar i olika takt, om man så önskar.
  9789147078967

  Mozjno! textbok (nybörjarkurs i ryska)

  Jegorenkov, Marja m.fl.
  Liber, 133 pgs.
  Mozjno! är ett läromedel i ryska för nybörjare. Mozjno! är speciellt inriktad på talad ryska, och uppfyller skolverkets samtliga mål. Böckerna har ett helt nytt pedagogiskt upplägg och liknar mer nybörjarböckerna i övriga moderna språk än tidigare läromedel i ryska. Ett modernt läromedel som lockar till att lära sig ryska!
  Mozjno! täcker steg 1 och steg 2. Den stora mängden varierade övningar i övningsboken förenklar en individualiserad undervisning, att skapa grupper som arbetar i olika takt, om man så önskar.
  9789174345100

  Ryska 1

  Levin, Jurij
  Folkuniversitetets förlag
  9789189154282

  Trojka-da 1: textbok

  Fält, Erik
  Scripta textproduktion
  9789189154185

  Trojka-da 1: övningsbok med facit

  Fält, Erik
  Scripta textproduktion
  9789189154207

  Trojka-da 2: textbok

  Fält, Erik
  Scripta textproduktion
  9789189154231

  Trojka-da 2: övningsbok med facit

  Fält, Erik
  Scripta textproduktion
  9789189154315

  Ryska texter: 100 sidor rysk text med ordlistor och kommentarer för universitetets andra termin

  Fält, Erik
  Scripta förlag, 256 pgs.
  Första delen av Ryska texter innehåller korta texter, mest dialoger med aktuellt ryskt talspråk. Sedan följer några tidningstexter och sakprosatexter. Så kommer Lev Tolstoj och Anton Tjechov med vardera ett tjugotal sidor. Slutligen några smakprov på rysk poesi.

  Texterna är originaltexter och inte förenklade. De är valda efter praktisk prövning på flera årgångar studenter på universitetens andra termin. Till varje stycke finns en ordlista med alla ord (med grammatisk information) som inte återfinns i minilexikonet Tusen och ett ord.
  9782203009073

  Tintin nr 13 på ryska

  Hergé
  Originaltitel: les Sept boules de cristal
  Casterman
  9782202009141

  Tintin nr 16 på ryska

  Hergé
  Originaltitel: Objectif la lune
  Casterman