Rysk kurslitteratur och läromedel

!
9789186117030

Ryska Ord & Uttryck: Snabbguide till ett grundläggande ordförråd i ryska

Kruchkova, Irina & Eriksson, Daniel
GidRapid

Vill du lära dig ryska men vet inte var du ska börja? Med denna oumbärliga lathund lär du dig snabbt de vanligaste orden och uttrycken som du behöver för enklare samtal på ryska. Lathunden innehåller även en alfabets-guide så att du snabbt kan lära dig läsa på ryska! Lathunden är i A4-format (inplastad) så att du enkelt kan hitta orden du letar efter. Den innehåller över 600 vanliga ord och uttryck (svenska-ryska) för nybörjare i alla åldrar och är ett utmärkt hjälpmedel att använda vid självstudier eller på språkkursen.

9789188423283

Rysk bildordbok: svenska/ryska

NE, 622 pgs.

Den nya, helt uppdaterade upplagan av Rysk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en enhet …

9789189154032

Från A till Ä. ryska bokstäver och ljud via internationella ord

Fält, Erik
Scripta förlag, 31 pgs.

Oavsett om man tänker fortsätta sina studier i ryska gäller det att få ett ordentligt grepp om de ryska bokstäverna och ljuden. Det får man på ett systematiskt sätt i Från A till Ä. Dessutom lär man sig ett hundratal ord - utan besvär för de är internationella allihopa! Några grammatiska regler följer med på köpet.

9789144055640

Rysk Basgrammatik: häfte + facit

Gutsjö, Ann-Charlotte & V.Ipatov, Andrej
Studentlitteratur AB - 48 pgs.

Rysk grammatik med övningar
För de första årens studier i ryska

9789189154278

Kort rysk grammatik

Fält, Erik
Scripta förlag, 192 pgs.
Kort rysk grammatik innehåller den grundläggande grammatik som behövs för studier under universitetens två första terminer. Den är också lämplig för avancerade gymnasister.
Till grammatiken finns Övningsbok i rysk grammatik med utförligt facit, pedagogiska översikter och kommenterande avsnitt.
9789189154483

Övningsbok i rysk grammatik: grammatiska övningar och kommentarer med hänvisning till Kort rysk grammatik (andra upplagan 2018)

Fält, Erik
Scripta förlag, 148 pgs.
Övningsbok i rysk grammatik är mer än en övningsbok i rysk grammatik. Den innehåller övningar på allt stoff i Kort rysk grammatik; pedagogiska översikter över funktionerna hos olika kasus, prepositionernas användning, verbaspekter, particip och gerundier; kommenterande avsnitt om kasus, verb+preposition+kasus, direkt och indirekt tal, verbens aspekter.

Utförligt facit i separat häfte.
9789189154315

Ryska texter: 100 sidor rysk text med ordlistor och kommentarer för universitetets andra termin

Fält, Erik
Scripta förlag, 256 pgs.
Första delen av Ryska texter innehåller korta texter, mest dialoger med aktuellt ryskt talspråk. Sedan följer några tidningstexter och sakprosatexter. Så kommer Lev Tolstoj och Anton Tjechov med vardera ett tjugotal sidor. Slutligen några smakprov på rysk poesi.

Texterna är originaltexter och inte förenklade. De är valda efter praktisk prövning på flera årgångar studenter på universitetens andra termin. Till varje stycke finns en ordlista med alla ord (med grammatisk information) som inte återfinns i minilexikonet Tusen och ett ord.
9789197426503

Aspektboken: Ett läromedel om de ryska verbens aspekter

Hellström, Anette
Språkförlaget Laterna - 168 pgs.
9781899785889

Ruslan Ryska 1: textbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 176 pgs.

- Introduktion till det ryska alfabetet
- Tio lektioner med dialoger, lästexter, övningar, sånger och dikter
- Tydliga grammatiska förklaringar och ordlistor

Tredje upplagan. Innehåller nya texter med ord och fraslistor, översättningsövningar, roliga sånger och dikter för eleverna.

9781899785469

Ruslan Ryska 1: övningsbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 112 pgs.

Den kan användas individuellet för självstudier eller i lärarledd grupp, då  i form av självständiga och gemensamma övningar, hemarbete och tester.

9781899786473

Ruslan Russian 1: Supplementary reader with texts, translations, poems and songs + audio CD

Langran, John & Bessonoff, Vassily
Ruslan Limited, 32 pgs.
9781899785261

Ruslan Russian Songbook Vol.1: 24 songs for learners and an audio CD

Vasilenko, Julia & James, Inga
Ruslan Limited, 40 pgs.
9781899785629

Ruslan Ryska 2: textbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited - 160 pgs.

- 10 lektioner
- Facit
- Översikt över rysk grammatik
- Rysk-svensk ordlista med ca 2000 ord
9781899785230

Ruslan Ryska 2: övningsbok + CD

Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
Ruslan Limited, 96
 pgs.

9781899785681

Ruslan Ryska 3: textbok

Langran, John
Ruslan Limited, 184
 pgs.

Detta är en kurs på 10 lektioner som motsvarar Europarådets B1-nivå och till  viss del även nivå B2. Materialet är lämpligt för gymnasieskolans Steg 3 och 4 och även för universitetsnivå.
9781899785414

Ruslan Ryska 3: ljud-CD pack (3 st cd)

Langran, John
Ruslan Limited
Set of three audio CDs to accompany the Ruslan Russian 3 course book.
9781899785742

Ruslan Russian Grammar. For beginner, intermediate and advanced learners

Langran, John
Ruslan Limited, 256 pgs.
A Russian grammar course from beginner to advanced level, bringing together the grammar points from the three levels of the Ruslan Russian course, and filling in the gaps. Clear explanations, lots of examples, photos, songs and poems as illustrations.
9789113041285

Norstedts Stora Ryska ordbok (rysk-svensk / svensk-rysk) 141 000 ord och fraser

Norstedts, 1800 pgs.
144.000 Ord och Fraser
Norstedts stora ryska ordbok är en uppdaterad och utökad version av Norstedts ryska ordbok. Den består av en rysk-svensk och en svensk-rysk del och innehåller sammanlagt ca 144 000 uppslagsord och fraser. Eftersom den riktar sig till såväl svenska som ryska användare får användaren mycket information om båda språken, t.ex. uppgifter om böjning, genus och konstruktioner. I den svensk-ryska delen ges uttal till alla uppslagsord. Dessutom finns det en kort vägledning till svensk och rysk grammatik.
9789113035888

Norstedts ryska fickordbok (svensk-rysk / rysk-svensk)

Norstedts förlag. Ca 1000 pgs.

- Efterfrågad nyhet
- Aktuellt ordförråd
- Innehållsrik
- Lätt att ha med sig

Boken innehåller också en rysk och en svensk minigrammatik samt en parlördel med användbara fraser.

9789144394510

Rysk-svenskt minilexikon

Lönngren, Lennart
Studentlitteratur

 

SLUTSÅLD PÅ FÖRLAGET!

 

9789147091843

Libers Ryska Grammatik

Jegorenkov, M. & Salomaa, T. & Rydén, K.
Liber 112 pgs.

9789147091850

Libers Ryska Grammatik - Övningsbok

Jegorenkov, M. & Salomaa, T. & Rydén, K.
Liber 120 pgs.
9789188969774

Rysk språkkurs (grundkurs)

Univerb

Lyssna - härma - lär!

Grundkursen innehåller 422 fraser. Du lär dig ca 800 nya ord fördelade på 37 avsnitt med 3 timmars speltid. Kurserna består av 2 kurshäften, en minigrammatik, 3 CD-audio och 1 CD-mp3.

9782253080947

Russe Débutant: 1 leçon par jour pendant 3 mois

Bécourt, M.F. & Borzic, J.
Livre de Poche - 446 pgs.

Vous êtes débutant ou vous n'avez pas pratiqué le russe depuis plusieurs années ? Cette méthode, progressive et concrète, a été conçue pour vous permettre de vous débrouiller dans toutes les situations de la vie quotidienne, pour vous aider à comprendre, lire et parler le russe d'aujourd'hui.
Chaque leçon comprend : un dialogue ou un texte (dans les deux langues) ; des points de grammaire et de vocabulaire ; des conseils de prononciation ; des exercices (avec leurs corrigés) ; un lexique en fin de volume.

9782700570731

Le russe: livre + CD mp3 - B2

Assimil
Niveau débutants & faux-débutants

 • 100 leçons complètes et progressives
 • 226 exercices et leurs corrigés
 • un double lexique
 • une synthèse grammaticale
9782700518078

Le russe: livre + 4 CD audio - B2

Assimil
Niveau débutants & faux-débutants
 • 100 leçons complètes et progressives
 • 226 exercices et leurs corrigés
 • un double lexique
 • une synthèse grammaticale
9782700507102

Le russe: livre seul (Niveau B2)

 • Melnikova-Suchet, Victoria
  Assimil - 607 pgs.
 • - 100 leçons complètes et progressives
 • - 226 exercices et leurs corrigés
 • - un double lexique
 • - une synthèse grammaticale
 • 9782700521139

  Le Russe: 1 livre + 4 CD audio (niveau B2)

  Assimil 2008
  1 livre (672 pgs.) + 4 CD audio (2h50 d'enregistrements)

  - 100 leçons complètes et progressives 
  - 226 exercices et leurs corrigés 
  - un double lexique 
  - une synthèse grammaticale

  9782700580518

  Perfectionnement Russe: niveau avancé C1

  Assimil
  1 livre (704 pgs. 70 leçons) + 1 CD mp3 + 4 CD audio (3h40 d'enregistrements)

  La méthode de Perfectionnement Russe est conçue pour vous amener, au-delà du niveau de la conversation courante, à l'aisance réelle, à la maîtrise des subtilités du russe, éléments qui font la différence entre une langue apprise et une langue pratiquée.
  Que trouvez-vous dans cette méthode ?
  Un choix de textes littéraires, journalistiques, politiques et de la vie quotidienne ;
  Un apport considérable en vocabulaire ;
  Les tournures et expressions idiomatiques indispensables pour maîtriser les subtilités de la langue ;
  Les outils essentiels pour approfondir vos connaissances grammaticales ;
  Des révisions systématiques ;
  Un style humoristique unique et éprouvé.

  9782700502008

  Le russe de poche

  Becker, Elke
  Assimil, 192 pgs.
 • Les mots clés
 • Les expressions courantes
 • Les coutumes locales
 • Un lexique de plus de 2000 mots.