Rysk kurslitteratur och läromedel

!
9789189154001

333 ryska verb

333 ryska verb
48 pgs
Scripta textproduktion

Verben upplevs som ett ständigt problem av dem som läser ryska. Här kommer lösningen!

9789197426503

Aspektboken: Ett läromedel om de ryska verbens aspekter

Hellström, Anette
Språkförlaget Laterna - 168 pgs.
9789189154032

Från A till Ä. ryska bokstäver och ljud via internationella ord

Fält, Erik
Scripta förlag, 31 pgs.

Oavsett om man tänker fortsätta sina studier i ryska gäller det att få ett ordentligt grepp om de ryska bokstäverna och ljuden. Det får man på ett systematiskt sätt i Från A till Ä. Dessutom lär man sig ett hundratal ord - utan besvär för de är internationella allihopa! Några grammatiska regler följer med på köpet.

9789189154278

Kort rysk grammatik

Fält, Erik
Scripta förlag, 192 pgs.
Kort rysk grammatik innehåller den grundläggande grammatik som behövs för studier under universitetens två första terminer. Den är också lämplig för avancerade gymnasister.
Till grammatiken finns Övningsbok i rysk grammatik med utförligt facit, pedagogiska översikter och kommenterande avsnitt.
9782708007741

Le mot et l'idée: Révision vivante du vocabulaire Russe

Duc Goninaz, M. & Grabovsky, O.
Ophrys - 120 pgs.
9782700502008

Le russe de poche

Becker, Elke
Assimil, 192 pgs.
 • Les mots clés
 • Les expressions courantes
 • Les coutumes locales
 • Un lexique de plus de 2000 mots.
 • 9782700521139

  Le Russe: 1 livre + 4 CD audio (niveau B2)

  Assimil 2008
  1 livre (672 pgs.) + 4 CD audio (2h50 d'enregistrements)

  - 100 leçons complètes et progressives 
  - 226 exercices et leurs corrigés 
  - un double lexique 
  - une synthèse grammaticale

  9782700518078

  Le russe: livre + 4 CD audio - B2

  Assimil
  Niveau débutants & faux-débutants
  • 100 leçons complètes et progressives
  • 226 exercices et leurs corrigés
  • un double lexique
  • une synthèse grammaticale
  9782700570731

  Le russe: livre + CD mp3 - B2

  Assimil
  Niveau débutants & faux-débutants

  • 100 leçons complètes et progressives
  • 226 exercices et leurs corrigés
  • un double lexique
  • une synthèse grammaticale
  9782700507102

  Le russe: livre seul (Niveau B2)

 • Melnikova-Suchet, Victoria
  Assimil - 607 pgs.
 • - 100 leçons complètes et progressives
 • - 226 exercices et leurs corrigés
 • - un double lexique
 • - une synthèse grammaticale
 • 9782729813888

  Les 100 verbers russes les plus utiles

  Tchernychev, Annie
  Ellipses

  Pratique et maniable, cet ouvrage offre au lecteur la conjugaison complète des 100 verbes russes les plus utiles pour la pratique courante et quotidienne de la langue.

  Le débutant y trouvera des bases et des repères indispensables, clairs et précis, nécessaires à l'apprentissage du russe, tandis que le lecteur plus confirmé l'utilisera comme un mémento, grâce auquel il pourra revoir et vérifier ses connaissances.

  9789147091843

  Libers Ryska Grammatik

  Jegorenkov, M. & Salomaa, T. & Rydén, K.
  Liber 112 pgs.

  9789147091850

  Libers Ryska Grammatik - Övningsbok

  Jegorenkov, M. & Salomaa, T. & Rydén, K.
  Liber 120 pgs.
  9789147901388

  Mozjno! Elev-cd (Nybörjarkurs i ryska) Steg 1-2

  Jegorenkov, Marja
  Liber

  Texter
  Hörövningar i urval

  9789147078967

  Mozjno! textbok (nybörjarkurs i ryska)

  Jegorenkov, Marja m.fl.
  Liber, 133 pgs.
  Mozjno! är ett läromedel i ryska för nybörjare. Mozjno! är speciellt inriktad på talad ryska, och uppfyller skolverkets samtliga mål. Böckerna har ett helt nytt pedagogiskt upplägg och liknar mer nybörjarböckerna i övriga moderna språk än tidigare läromedel i ryska. Ett modernt läromedel som lockar till att lära sig ryska!
  Mozjno! täcker steg 1 och steg 2. Den stora mängden varierade övningar i övningsboken förenklar en individualiserad undervisning, att skapa grupper som arbetar i olika takt, om man så önskar.
  9789147078974

  Mozjno! övningsbok (nybörjarkurs i ryska)

  Jegorenkov, Marja m.fl.
  Liber, 203 pgs.
  Mozjno! är ett läromedel i ryska för nybörjare. Mozjno! är speciellt inriktad på talad ryska, och uppfyller skolverkets samtliga mål. Böckerna har ett helt nytt pedagogiskt upplägg och liknar mer nybörjarböckerna i övriga moderna språk än tidigare läromedel i ryska. Ett modernt läromedel som lockar till att lära sig ryska!
  Mozjno! täcker steg 1 och steg 2. Den stora mängden varierade övningar i övningsboken förenklar en individualiserad undervisning, att skapa grupper som arbetar i olika takt, om man så önskar.
  9789113035888

  Norstedts ryska fickordbok (svensk-rysk / rysk-svensk)

  Norstedts förlag. Ca 1000 pgs.

  - Efterfrågad nyhet
  - Aktuellt ordförråd
  - Innehållsrik
  - Lätt att ha med sig

  Boken innehåller också en rysk och en svensk minigrammatik samt en parlördel med användbara fraser.

  9789113041285

  Norstedts Stora Ryska ordbok (rysk-svensk / svensk-rysk) 141 000 ord och fraser

  Norstedts, 1800 pgs.
  144.000 Ord och Fraser
  Norstedts stora ryska ordbok är en uppdaterad och utökad version av Norstedts ryska ordbok. Den består av en rysk-svensk och en svensk-rysk del och innehåller sammanlagt ca 144 000 uppslagsord och fraser. Eftersom den riktar sig till såväl svenska som ryska användare får användaren mycket information om båda språken, t.ex. uppgifter om böjning, genus och konstruktioner. I den svensk-ryska delen ges uttal till alla uppslagsord. Dessutom finns det en kort vägledning till svensk och rysk grammatik.
  9782700580518

  Perfectionnement Russe: niveau avancé C1

  Assimil
  1 livre (704 pgs. 70 leçons) + 1 CD mp3 + 4 CD audio (3h40 d'enregistrements)

  La méthode de Perfectionnement Russe est conçue pour vous amener, au-delà du niveau de la conversation courante, à l'aisance réelle, à la maîtrise des subtilités du russe, éléments qui font la différence entre une langue apprise et une langue pratiquée.
  Que trouvez-vous dans cette méthode ?
  Un choix de textes littéraires, journalistiques, politiques et de la vie quotidienne ;
  Un apport considérable en vocabulaire ;
  Les tournures et expressions idiomatiques indispensables pour maîtriser les subtilités de la langue ;
  Les outils essentiels pour approfondir vos connaissances grammaticales ;
  Des révisions systématiques ;
  Un style humoristique unique et éprouvé.

  9782708013063

  Petit Vocabulaire Actuel: russe

  Boulanger, Anne & Jeannier-Groppo, Armelle
  Ophrys - 159 pgs.

  Cet ouvrage propose levocabulaire d'aujourd'hui qui permet de lire et de s’exprimer sur des sujets d’actualité ou faits de société. Il permet également de réviser le vocabulaire de base sur tous les sujets essentiels.

  9781899786473

  Ruslan Russian 1: Supplementary reader with texts, translations, poems and songs + audio CD

  Langran, John & Bessonoff, Vassily
  Ruslan Limited, 32 pgs.
  9781899785742

  Ruslan Russian Grammar. For beginner, intermediate and advanced learners

  Langran, John
  Ruslan Limited, 256 pgs.
  A Russian grammar course from beginner to advanced level, bringing together the grammar points from the three levels of the Ruslan Russian course, and filling in the gaps. Clear explanations, lots of examples, photos, songs and poems as illustrations.
  9781899785261

  Ruslan Russian Songbook Vol.1: 24 songs for learners and an audio CD

  Vasilenko, Julia & James, Inga
  Ruslan Limited, 40 pgs.
  9781899785889

  Ruslan Ryska 1: textbok + CD

  Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
  Ruslan Limited, 176 pgs.

  - Introduktion till det ryska alfabetet
  - Tio lektioner med dialoger, lästexter, övningar, sånger och dikter
  - Tydliga grammatiska förklaringar och ordlistor

  Tredje upplagan. Innehåller nya texter med ord och fraslistor, översättningsövningar, roliga sånger och dikter för eleverna.

  9781899785872

  Ruslan Ryska 1: textbok (utan CD)

  Langran, John & Vesjnjeva, Natalja
  Ruslan Limited, 176 pgs.