Latin

Ahlberg-Lundqvist-Sörboms latinsk-svenska ordbok i en ny, reviderad, utgåva.