Ordböcker

Ordböcker.
Värdefulla verktyg vid studier och läsning.


Lo Zingarelli 2020 innehåller 145 000 ord med 380 000 innebörder.

NE:s Stora italienska ordbok innehåller 121 000 ord och fraser.