Ordböcker

  • Beskrivning

Ordböcker. Värdefulla verktyg vid studier och läsning. Lo Zingarelli 2020 innehåller 145 000 ord med 380 000 innebörder. NE:s Stora italienska ordbok innehåller 121 000 ord och fraser.

Related Products