Ordböcker

Stora ordböcker är värdefulla verktyg vid studier och läsning.

Lo Zingarelli 2018 innehåller 145 000 ord med 380 000 innebörder.

NE:s Stora italienska ordbok innehåller 121 000 ord och fraser.