Nuovo Espresso 6

En glad nyhet för dig som lär dig italienska!
Nu finns kursböckerna Nuovo Espresso. corso di italiano även för nivå 6 (C2).