Preparandkurs

!
9782278081028
Vikt: g

Grammaire essentielle du français, A2 (livre+ CD mp3)

Glaud, Ludivine; Lannier, Muriel & Loiseau, Yves
Didier, 287 pgs.

Vous souhaitez progresser en français et vous préparer aux niveaux A1 et A2 (DELF, TCF, TEF) ?

Grammaire essentielle du français A1/A2 (débutant) permet de découvrir la grammaire du français de façon progressive, simple et dynamique en trois étapes : « observez », « réfléchissez » et « mémorisez ».

675 exercices : pour chacune des 45 leçons, plus de 15 activités d’entraînement oral et écrit et 1 activité de prise de parole en continu ou en interaction.

 

 

9789127414976
Vikt: g

Génial 1

Sanner, Marie-Louise & Wennberg, Lena
Natur & Kultur, 240 pgs.
Encore plus Génial!

Vår populära serie i franska för gymnasiet, Génial, har reviderats och blivit ännu bättre. På begäran har textmängden utökats; en del texter har vi behållit, andra har bytts ut, liksom foton och teckningar. Génial 14 är avsedda för de nya kurserna Moderna språk 14.

Det här är Génial 1-4, franska för Moderna språk 1-4 
För varje steg finns en allt-i-ett-bok, en lärarhandledning som nedladdningsbar pdf, lärar-cd samt. elevinspelningar (nedladdningsbara mp3-filer) och elev-cd (mp3). Allt-i-ett-böckerna börjar med ett introkapitel (bok 1) alt. repetitionskapitel (bok 24), sedan följer mellan sex och nio fullmatade kapitel och avslutningsvis finns ett jul- och nyårskapitel. Bak i böckerna hittar du minigrammatik, uttalsavsnitt (bok 1 och 2), facit, texterna på svenska samt alfabetiska ordlistor.
9789127414983
Vikt: g

Génial 2

Sanner, Marie-Louise & Wennberg, Lena
Natur & Kultur, 280 pgs.
Encore plus Génial!

Vår populära serie i franska för gymnasiet, Génial, har reviderats och blivit ännu bättre. På begäran har textmängden utökats; en del texter har vi behållit, andra har bytts ut, liksom foton och teckningar. Génial 14 är avsedda för de nya kurserna Moderna språk 14.

Det här är Génial 1-4, franska för Moderna språk 1-4 
För varje steg finns en allt-i-ett-bok, en lärarhandledning som nedladdningsbar pdf, lärar-cd samt. elevinspelningar (nedladdningsbara mp3-filer) och elev-cd (mp3). Allt-i-ett-böckerna börjar med ett introkapitel (bok 1) alt. repetitionskapitel (bok 24), sedan följer mellan sex och nio fullmatade kapitel och avslutningsvis finns ett jul- och nyårskapitel. Bak i böckerna hittar du minigrammatik, uttalsavsnitt (bok 1 och 2), facit, texterna på svenska samt alfabetiska ordlistor.
9789152327166
Vikt: g

Den Franska Grammatiken

Wall, Kerstin & Hedman-Ekman, Monika m.fl.
Sanoma utbildning, 336 pgs.


Grundläggande terminologi förklaras i sitt sammanhang. En omfattande och lättillgänglig innehållsförteckning underlättar individualiserad användning av grammatiken. På omslagets insidor finns viktiga böjningsmönster i komprimerad form.

De flesta exemplen är skrivna på ledig men vårdad franska. Dessutom ges ibland prov på andra språknivåer, t.ex. vardagligt språk och formellt språk.
9782011556981
Vikt: g

Les 500 exercices de phonétique avec corrigés, niveau A1-A2 (avec CD MP3)

Abry, Dominique
Hachette, FLE, 192 pgs.

Le système phonétique du français standard est travaillé en 4 étapes : 
- observation et perception 
- entraînement articulatoire, rythmique et intonatif 
- phonie-graphie et dictée 
- interprétation de textes poétiques

En début d'ouvrage, des conseils pour aider l'enseignant à construire des parcours d'apprentissage.
En fin d'ouvrage, les marques du français familier, un tableau récapitulatif "phonie-graphie",un index thématique de notion, un tableau synoptique et les corrigés de tous les exercices.
Inclus dans le manuel : un CD audio MP3 avec plus de 6h d'écoute