Tvåspråkiga ordböcker

!
9782035915740
Vikt: g

Anglais. Dictionnaire Poche

Larousse
Français- anglais/ anglais-français
220.000 mots, espressions et traductions

Une grammaire et un guide de conversation

400 phrases audio à télécharger

9789174251630
Vikt: g

Berlitz pocketordbok fr-sv / sv-fra

12'500 termer på respektive språk
Berlitz, 10x15 cm, 240 pgs.
9782012815117
Vikt: g

Dictionnaire Anglais, Hachette & Oxford (fra-ang/ang-fra) collège

170'000 traducitons, 120'000 mots et expressions
Hachette

Le dictionnaire moderne, pratique et complet pour passer progressivement du collège au lycée. Un dictionnaire riche en expressions : 120 000 mots et
expressions choisis selon leur fréquence d'emploi, y compris les abréviations, sigles et acronymes ; 170 000 traductions : mots, exemples et expressions idiomatiques placés dans leur contexte de langue réelle et actuelle, écrite et orale ; 300 notes grammaticales, lexicales et culturelles, au fil du texte, pour guider la traduction ; traitement approfondi des verbes à particule ; niveaux de langue (littéraire, familier, etc.) ; domaines de spécialité : informatique, sports, technique, etc.

9789197949200
Vikt: g

Fransk mat och dryck

Persson, Ulla Britta

svensk-franskt
fransk-svenskt
lexikon

PS Språktjänst, 192 pgs.
Med Fransk MAT och DRYCK kan du
• välja rätt mat och dryck i livsmedelsaffären
• få det du vill ha på din tallrik och i ditt glas på restaurangen
• läsa franska recept
• veta var köttet sitter på gris, kalv, lamm och oxe
• lära känna franska viner, druvor och vindistrikt
• bekanta dig med ett hundratal franska ostar
• plocka fram rätt fras vid rätt tillfälle

På kartorna ser du namnen på Frankrikes 22 regioner, många städer och floder samt var vindistrikten finns
9789175041483
Vikt: g

Franska facktermer 1: Politik och juridik, ekonomi, näringsliv, transport, samhälle och miljö, media, data

Schlyter, Börje
Dialogos
9789175041568
Vikt: g

Franska facktermer 2: Geologi, geografi, meteorologi, kemi, biokemi, genetikl, immunologi, människokroppen, medicinska termer

Schlyter, Börje m.fl.
Dialogos
9789157803931
Vikt: g

Franska idiom

Rönnheim, Kjell
Nya doxa förlag, 460 pgs.

Cirka 8.000 målande uttryck och ordvändningar med översättningar och översättningsvarianter.

I mötet med främmande språk ställs man emellanåt inför språkliga egenheter och uttryck vars innebörd inte klart framgår av de enskilda ordens betydelse. I detta lexikon har samlats såväl vardagliga som mer seriösa men samtliga välkända franska idiom, alfabetiserade efter det mest betydelsebärande franska ordet.ISBN: 9175041707
Vikt: g

Köksfranska

Zenk, Gunnel
Dialogos förlag.
9782321011422
Vikt: g

Le Robert & Collins dictionnaire mini anglais-français/français-anglais

Le Robert, 588 pgs, 8x12 cm
100 000 mots, expressions et traductions
9782849026373
Vikt: g

Le Robert & Collins dictionnaire poche anglais-français/français-anglais

Le Robert, 1045 pgs.
75 000 mots et expressions
125 000 traductions
Le vocabulaire le plus récent
9782842593018
Vikt: g

L'imagier francais - suédois. 225 mots illustrés.

Petit Guide 202. 8 pgs.
Aedis 2012
L’imagier associe langues étrangères et illustrations pour apprendre plus facilement.
9789113037691
Vikt: g

Min första franska ordok: svenska-franska/franska-svenska

Norstedts, 253 pgs.
Norstedts första franska ordbok är avsedd för nybörjaren, men den passar även andra som behöver ordbok med ett aktuellt basordförråd. Ordbokstexten har en okomplicerad struktur: inga krångliga förkortningar, varje uppslagsord helt utskrivet, tydliga exempel.
9789188423207
Vikt: g

NE:s franska fickordbok: fransk-svensk/svensk-fransk

32'000 ord och fraser
Nationalencyklopedin AB, 2017 (2009).

- Aktuellt ordförråd
- Innehållsrik
- Lätt att använda
- Lätt att ha med sig
- Ny, utökad upplaga

Boken innehåller också en parlör med fraser som man kan behöva när man är på resa.

9789188423252
Vikt: g

NE:s lilla franska ordbok: fransk-svensk/svensk-fransk

70'000 ord och fraser
Nationalencyklopedin AB, 2017 (2011).

NE:s lilla franska ordbok är den perfekta ordboken för alla som behöver ett centralt och aktuellt ordförråd i franska.

- En fransk-svensk och en svensk-fransk del med tillsammans 70 000 ord och fraser.
- Rikligt med grammatisk informatio: uppgifter om genus, böjning, konstruktion, oregelbundna former m.m.
- Uttal till alla uppslagsorden i den fransk-svenska delen.
- Faktarutor som fördjupar kunskaperna om de franskspråkiga länderna. Rutorna handlar om kulturella skillnader, grammatik, geografi och typiska språkfällor för svenskar.

9789188423313
Vikt: g

NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk/svensk-fransk

Nationalencyklopedin, första upplagan, 2018,
inbunden,1781 pgs.

154 000 ord och fraser

NE:s stora franska ordbok är den största ordboken till och från franska på den svenska marknaden. Den är en vidareutveckling av Norstedts stora franska ordbok som har uppdaterats och utökats med 9 000 ord och fraser. Ordboken är ett oumbärligt verktyg för alla som arbetar med eller studerar franska eller som på annat sätt kommer i kontakt med det franska språket.

En aktuell och innehållsrik kvalitetsordbok.
Det moderna och centrala allmänspråket i svenska och franska. 
Ett brett urval av facktermer från olika ämnesområden. 
Rikligt med exempel och upplysningar som ger stöd vid översättning. 
Grammatisk information beträffande genus, konstruktion och oregelbunden böjning. 
Böjningar för de svenska uppslagsorden. 
Uttal till samtliga uppslagsord i den fransk-svenska delen. 
Appendix med bland annat användbara fraser och en översikt över oregelbundna franska verb.

 


9789113028576
Vikt: g

Norstedts Fransk Bildordbok (svenska-franska)

Norstedts förlag, 2010
Här finns ca. 20000 svenska ord och termer med fransk översättning, från Astronomi till Sport. Med omkring 3600 illustrationer.
9789113022901
Vikt: g
storfran42

Norstedts stora franska ordbok: fransk-svensk/svensk-fransk

I en volym, 145.000 ord och fraser
Norstedts förlag, tredje upplagan, hårdband.

9789113022918
Vikt: g

Norstedts stora franska ordbok: fransk-svensk/svensk-fransk

I en volym, 145.000 ord och fraser
Norstedts förlag, tredje upplagan, häftad.


Norstedts stora franska ordbok är den största och mest heltäckande franska ordboken på den svenska marknaden. Denna tredje uppdaterade upplaga innehåller 145 000 ord och fraser, en ökning med ca 3 000 ord och fraser jämfört med föregående upplaga.

Ordboken innehåller en fransk-svensk och en svensk-fransk del. I boken presenteras ett ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt eller specialiserat. I den svensk-franska delen finns böjningsuppgift vid alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv och verb. I den fransk-svenska delen anges uttal vid alla uppslagsord.
Norstedts stora franska ordbok räcker mycket långt vid översättning till och från franska och den vänder sig till såväl avancerade användare som studerande. Den är ett aktuellt och innehållsrikt, men ändå lätthanterligt, referensverk. Boken har ett prisvärt utförande med mjuka pärmar. Denna utgåva har samma innehåll som hårdbandsutgåvan; det är bara bandformen och priset som skiljer dem åt.

Norstedts stora franska ordbok ingår i Norstedts välkända sortiment av kvalitetsordböcker framtagna i samarbete med Svenska Akademien, Språkrådet, framstående representanter för olika universitetsinstitutioner med flera. Förlaget förenar traditionellt lexikografiskt kunnande med långt utvecklad kompetens inom modern språkteknologi.9782708013766
Vikt: g

Suédois. Petit vocabulaire actuel

Poggi, Lena
Professeur certifié de suédois et de français
Conseillère linguistique
Ophrys, 163 pgs.

Cet ouvrage propose le vocabulaire d'aujourd'hui qui permet de lire et de s'exprimer sur des sujets d'actualités ou des faits de société. Il permet également de réviser le vocabulaire de base sur tous les sujets essentiels.

En 36 chapitres, cet ouvrage vous permet de vous familiariser avec le vocabulaire d aujourd hui.

- les mots les plus récents dans des domaines variés : multimédia, éducation, Internet, presse, environnement, climat, politique et citoyenneté, santé, finance, immigration, etc.

- le vocabulaire de base pour les sujets généraux : sentiments, pensée, repères temporels, religions, pays et nationalités, etc.

- un classement thématique

Pour lire et commenter : articles de presse, documents contemporains

Le vocabulaire nécessaire en situation d examen :

- baccalauréat
- écoles de commerce
- grandes écoles

 

 

ISBN: 9127713466
Vikt: g

Svensk-fransk fackordbok (Natur och Kultur)

Fackordbok med ca 9'000 ord och fraser.
Natur och kultur, 320 pgs.