Poesi

under uppbyggnad
Antologi sammanställd av Eckart Klessman
Reclam, 291 pgs, 2010

Bachmann, Ingeborg
229 pgs Piper