Ordböcker

!
9789113044644
collpris05

Tysk Ordbok

562 pgs
Nordstedts
(föredetta Prisma Tyska Ordbok!)

 • Tysk- Svensk, Svensk-Tysk
 • tydlig och lättanvänd
 • aktuellt allmänspråk
 • vanliga fackuttryck
 • nya tyska stavningen
 • rikligt med grammatisk information

  Tysk ordbok täcker med sina ca 90 000 ord och fraser dagens tyska och svenska språk. Förutom det centrala ordförrådet finns en hel del ord och uttryck från olika fackområden.

  Ordboken är ett innehållsrikt och lättanvänt redskap för alla som på olika sätt kommer i kontakt med tyska. Betydelserna är tydligt uppdelade med siffror och förklaringar som leder fram till rätt översättning. De många fraserna och exemplen ger ytterligare upplysningar om hur orden används i språket.
9146183736

Tyska på resan (parlör)

Berlitz reseparlör
Wahlström & W.
9789172274860

Norstedts stora tyska ordbok tysk-svensk / svensk-tysk m. 140 000 ord och fraser

140 000 ord och fraser
Norstedts förlag. 1500 pgs. 2008
Tryckt 2011
Norstedts stora tyska ordbok innehåller ca 140 000 ord och fraser. I denna nya upplaga har den svensk-tyska delen kraftigt utökats och reviderats, men även i den tysk-svenska delen har tillägg och förbättringar gjorts. Alla substantiv, adjektiv och verb i den svensk-tyska delen har försetts med böjningsuppgifter, för att underlätta. I ordboken används den tyska stavning som gäller sedan 1998 då en stavningsreform genomfördes. För att underlätta läsning av äldre texter finns dock ett mycket stort antal hänvisningar från gammal till ny stavning.

Denna upplaga är en vidareutveckling av Norstedts tyska ordbok från 1998.
9789113043579

Norstedts stora tyska ordbok tysk-svensk/svensk-tysk

Norstedts, 140 000 ord och fraser
Hård pärm
Denna utgåva med hård pärm har samma innehåll som Norstedts stora tyska ordbok med hård pärm.
9789188423016

Norstedts lilla tyska ordbok tysk-svensk / svensk-tysk 70 000 ord och fraser

Norstedts, 2016.
Norstedts lilla tyska ordbok är den perfekta ordboken för alla som behöver ett centralt och aktuellt ordförråd i tyska.
Vissa uppslagsord har kompletterats med intressant och matnyttig information som fördjupar kunskaperna om de tyskspråkiga länderna. Det kan vara t.ex realia, grammatik, kulturella skillnader och typiska språkfällor för svenskar.
Ordboken följer stavningen enligt den tyska stavningsreformen.
9789188423191

Norstedts tyska fickordbok (ty-sv/sv-ty) med 32'000 ord och fraser

Norstedts förlag. Tredje upplagan.

- Aktuellt ordförråd
- Innehållsrik
- Lätt att använda
- Lätt att ha med sig
- Ny, utökad upplaga

Boken innehåller också en parlör med fraser som man kan behöva när man är på resa.

9789172976238

Norstedts tyska idiombok

Norstedts, 173 pgs.

 

SLUTSÅLD PÅ FÖRLAGET!

Norstedts tyska idiombok innehåller ca 2500 tyska idiom med svensk översättning. Dessutom finns exempel som visar hur varje idiom används. Längst bak i boken finns ett svenskt register som gör det möjligt att använda boken även i andra riktningen.
9789174252903
berltysk77

Tysk-svensk/Schwedisch-Deutsch ordbok (Wörterbuch)

Fler än 12'500 termer på respektive språk.
368 PGS
Berlitz.
9783411055081

Deutsches Universalwörterbuch (bok + downloadcode)

Duden, 8. Auflage 2016
Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache
 • Mehr als 500 000 Stichwörter, Bedeutungsangaben und Beispiele
 • Mit rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil
 • Mit einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache
 • MS Windows Vista/ 7/ 8/ 8,1/ 10
 • Linux
 • Mind. 1,3 GB freier Festplattenspeicher
  CD-ROM-Laufwerk
9783468183027

Langenscheidts Universal Wörterbuch Schwedisch

 • Schwedisch-Deutsch, Deutsch-Schwedisch
 • 30.000 ord och fraser
 • extra: resparlör
 • 480 pgs


9783468113055

Langenscheidt Taschenwörterbuch Schwedisch

 • Schwedisch-Deutsch, Deutsch-Schwedisch
 • 85.000 ord och fraser
 • Grammatikübersicht
 • Schwedische Abkürzungen, Ortsnamen und Feiertage
  GRATIS: Online-Wörterbuch ingår
9783468490804

Langenscheidt Schulwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

Herausgegeben von Götz, Dieter,
Illustration: Knieper, Arndt
720 pgs
Langenscheidt
Das preiswerte einsprachige deutsche Wörterbuch für die ersten Lernjahre. Mit 35.000 Stichwörtern, Wendungen und Sätzen. Besonders einfache Erklärungen. Illustrationen zu Wortfeldern und schwer verständlichen Begriffen. Das DaF-Wörterbuch zum Mitnehmen - praktisch und kompakt.
Ganz neu von Langenscheidt: Das Schulwörterbuch Deutsch als Fremdsprache im superhandlichen Format!
Besonders einfach strukturierter, moderner Wortschatz der Alltagssprache
Zweifarbige Illustrationen veranschaulichen wichtige Wortfelder und unterstützen beim Verstehen und Lernen
Ideal zum Mitnehmen: Unterwegs nachschlagen, lesen und lernen
9783894164768

German Slang. The real German

Gilissen, Elfi
160 pgs
ca 1.000 ord och fraser
Reise Know- How Verlag
english
About 1.000 common key words and colloquial expressions, ready to use and easy to find.
9783120100829

PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2013

mit 1.500 Einträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
134 pgs