Kurslitteratur

!
9789147121298

Lieber Deutsch 1, 2.0

Annika Karnland, Anders Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis
Kombinerad text- och arbetsbok, elevfacit, elevljud som gratis webbapp
240 pgs


Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

9789147121304

Lieber Deutsch 1, 2.0 FACIT

9789147121342

Lieber Deutsch 2, 2.0

Annika Karnland, Anders Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis
Kombinerad text- och arbetsbok, elevfacit, elevljud som gratis webbapp
260 pgs


Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

9789147121359

Lieber Deutsch 2, 2.0 FACIT

9789147117857

Lieber Deutsch 3, 2.0

Annika Karnland, Anders Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis
Kombinerad text- och arbetsbok, elevfacit, elevljud som gratis webbapp
240 pgs


Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

9789147117864

Lieber Deutsch 3, 2.0 FACIT

9789144046297

Praktiska tyska. En resonerande grammatik med övningar

Nystrand, Mikael & Rossenbevk,Klaus
284 pgs
Studentlitteratur
Allt fler tyskstuderande väljer i dag att läsa språket under enbart en termin, ofta som komplement till studier i andra ämnen eller inom ramen för programstudier i ekonomi eller teknik. Målet är att på relativt kort tid få en solid grund att stå på för att kunna använda tyskan korrekt i olika sammanhang. Den här boken är skriven just för dem.

Författarna ger här en resonerande framställning av den tyska grammatiken. Utan att ge avkall på vetenskapligheten förklarar de lättfattligt olika grammatiska moment, lyfter fram kontrastiva svårigheter samt resonerar kring olika möjligheter och begränsningar. I samband med ett antal grammatiska fenomen belyser de varför det – inte minst med hänsyn till yrkeslivet – är så viktigt att behärska just dessa språkliga företeelser i tyskan. Innehållet och ordförrådet i exemplen och övningarna knyter i stor utsträckning an till situationer och texter som är relevanta i yrkeslivet.

Boken behandlar både formlära och syntax och förutsätter grundläggande kunskaper om tysk grammatik motsvarande de förkunskapskrav som gäller för tillträde till flertalet grund- och specialkurser i tyska på universitetsnivå. Den riktar sig främst till studenter på grundkursen i tyska på universitet och högskola samt ekonomi- och teknikstuderande som kompletterar sitt huvudämne med språkstudier.

9789152327180

Den tyska grammatiken

Klingemann, Ulrike m.fl.
Sanoma Utbildning

Ersätter "Bonniers tyska grammatik" som är slutsåld på förlag.
Den Tyska Grammatiken både läromedel och uppslagsbok för den som söker grundläggande grammatik förklarad i sitt sammanhang.
9789162232085

Den tyska grammatiken: övningsbok till Den tyska grammatiken

Klingemann, Ulrike m.fl.
Sanoma utb. (f.d. Bonnier utbildning)
Övningsboken är direkt kopplad till centrala paragrafer i Den Tyska Grammatiken. Många av uppgifterna fungerar bra vid pararbete. Flera avsnitt avslutas med ett självtest.
9789162232122

Den tyska grammatiken:Elevfacit

Klingemann, Ulrike m.fl.
Sanoma utbildning, 39 pgs
Separat facit till övningsboken. Det innehåller både lösningar till samtliga uppgifter och klargörande kommentarer
9789188423320

Norstedts stora tyska ordbok tysk-svensk / svensk-tysk m. 140 000 ord och fraser

148 000 ord och fraser
NE:s förlag. 797 pgs. 2020

NE:s stora tyska ordbok innehåller cirka 148 000 ord och fraser och är den största ordboken till och från  tyska på den svenska marknaden.  Ordboken speglar språket i hela dess bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. NE:s stora tyska ordbok är ett oumbärligt verktyg för alla som arbetar med eller studerar tyska  eller som på annat sätt kommer i kontakt med det tyska språket.

Ordboken är en vidareutveckling av Norstedts stora tyska ordbok som har uppdaterats och utökats med 8 000 ord och fraser.

En aktuell och innehållsrik kvalitetsordbok.

Det moderna och centrala allmänspråket i svenska och tyska.

Ett brett urval av facktermer från olika ämnesområden.

Grammatisk information beträffande genus, konstruktion och oregelbunden böjning.

Böjningar för de svenska uppslagsorden.

Appendix med bland annat användbara fraser och med listor över tyska och österrikiska delstater samt schweiziska kantoner


9789113043579

Norstedts stora tyska ordbok tysk-svensk/svensk-tysk

Norstedts, 140 000 ord och fraser
Hård pärm
Denna utgåva med hård pärm har samma innehåll som Norstedts stora tyska ordbok med hård pärm.
9783190013993

Deutsche Literatur in Epochen

Baumann, Barbara & Oberle, Birgitta
Max Hueber Verlag.
Der Band bietet eine Übersicht über die Entwicklung der deutschen Literatur von der Karolingerzeit bis 1995. Es werden Texte vorgestellt, die in ihrer Themenwahl, Sprache und Aussagekraft für ihre Zeit symptomatisch sind und die Neugier auf weitere Texte wecken. Nicht Vollständigkeit ist oberstes Gebot, sondern Information und Anregung zur eigenen Lektüre.

Kurzbiographien am Ende jedes Kapitels verschaffen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Dichter und Werke der Epoche.
9783123474118

Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Wucherpfennig, Wolf
336 pgs.
Klett
-Kompakte Darstellung
-Einstieg in jede literarische Epoche durch Bildimpulse
-Visualisierung durch Grafiken im Fließtext
-Zusammenfassungen am Kapitelende
9783762725022

Deutsche Dichtung. Literaturgeschichte in Beispielen

Langer/ Steinberg
415 pgs
bsv
Die Deutsche Dichtung präsentiert Literaturgeschichte übersichtlich, anschaulich und lebendig. Sie verfährt konsequent nach dem exemplarischen Prinzip. Fachterminologie wird nur verwendet, wenn sie für ein angemessenes Verständnis nötig ist.
Der Band setzt die Schwerpunkte, die den Bedürfnissen der Unterrichtspraxis entsprechen: Die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts nimmt einen breiten Raum ein, die Literatur der Gegenwart sowie ihre wichtigen Autorinnen und Autoren werden besonders ausführlich dargestellt.
Die Entwicklung von der althochdeutschen Frühzeit bis zum Barock wird gestrafft aufgezeigt.
9783121404245

Grundwissen Wirtschaft

Ashauer, Günther
Klett, 2005.

Grundwissen führt systematisch, knapp und verständlich in die Grundlagen eines Themas ein. Es eignet sich zum wiederholenden Lernen, zum schnellen Nachschlagen wie zur zuverlässigen Vorbereitung.

Grundwissen Wirtschaft eignet sich als ständiger Begleiter für alle Fächer, in denen es um Zusammenhänge von Wirtschaft und Politik geht - in der Sekundarstufe I aber auch darüber hinaus.

9783797310873

Tatsachen über Deutschland

Societäts-Verlag 2010 (februari)
Ganz Deutschland auf 192 Seiten: Renommierte Autorinnen und Autoren erklären und analysieren alles, was man über Deutschland wissen muss. Die zehn Kapitel reichen von der Geschichte Deutschlands über die Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur bis zum Leben in Deutschland. Bilder und Infoflächen begleiten die Texte, die Stichworte bieten wichtige Basisinformationen. Aufwändig aufbereitete Grafikseiten illustrieren die Themen und liefern zusätzliche Sachinformationen, kommentierte Linklisten ermöglichen weitere Recherchen. Für die neue Ausgabe der Tatsachen über Deutschlands konnten renommierte Wissenschaftler, Autoren und Autorinnen gewonnen werden. So hat Prof. Dr. Heinrich August Winkler einen Essay zur nationalstaatlichen Entwicklung Deutschlands verfasst, Prof. Dr. Thomas Straubhaar hat das Wirtschaftskapitel übernommen, Prof. Dr. Jo Goebel das Thema Medien und das Autoren-Team der Redaktion Kulturzeit von 3SAT fürht in die aktuelle Kulturszene ein.
9789144041100

Tysk syntax för universitetsnivå

Andersson, Sven-Gunnar
Studentlitteratur, 494 pgs.
Tysk syntax är en klassiker i ny dräkt. En omfattande bearbetning av Tysk syntax för högskolebruk plus har resulterat i en modern lärobok för grammatikundervisningen vid universitet och högskolor.
Boken är kontrastiv och betonar skillnaderna mellan svenska och tyska. Exemplifieringen är riklig. Med en klar disposition ger boken en systematisk beskrivning av det tyska standardspråkets syntax.Beskrivningen utgår från satsen och tar upp tre huvud-aspekter: satsdelarnas inre struktur, deras funktion och ordningen mellan dem.
Tysk syntax är i första hand avsedd för studerande inom olika grundutbildningar, men kan med fördel användas som referensverk av den som vill fördjupa sig i det tyska språkets uppbyggnad.
9783150176832

Erzähltheorie. Eine Einführung

Köppe, Tilman
256 pgs
Reclam
9789144027842

Webbövningar i tysk syntax

Brandt, M. m.fl.
Studentlitteratur.

Slutsåld på förlag!! 2018-01-12

Webbövningar i tysk syntax består av ett stort antal nätbaserade övningar, kopplade till en bok med förklarande text. Materialet kan integreras i undervisningen men det är också lämpligt för självstudier, eftersom det finns lösningsförslag till alla övningar. Tonvikten ligger på företeelser som är speciellt intressanta ur svenskt perspektiv. Genom ett varierat ordförråd, hämtat från många olika ämnesområden, ger materialet också god träning i ordkunskap.
Övningarna är i första hand avsedda att användas av studerande på A-nivån vid universitet och högskolor. I boken ges hänvisningar till två svenska universitetsgrammatikor, Andersson/Brandt/Persson/ Rosengren, Tysk syntax för universitetsnivå och Freund/Sundqvist, Tysk grammatik.
Övningarna finns på bokens webbadress www.studentlitteratur.se/webbovningaritysksyntax
I bokpriset ingår tillgång till de interaktiva övningarna på Internet. Registrera dig med koden som finns längs bak i boken. Du behöver en e-postadress samt Internet Explorer, version 5.0 eller senare.
(Studentlitteratur)
9783407781017

Oma (Taschenbuch)

Härtling, Peter
Beltz 13x19 cm. 100 pgs.
Kalle wird mit 5 Jahren von seiner Oma aufgenommen.

Fünf Jahre ist Kalle, als er seine Eltern verliert. Erst kann er es gar nicht begreifen. Seine Oma nimmt ihn zu sich. Da merkt Kalle, dass alles ganz anders ist als früher mit Vater und Mutter. Oma ist prima, aber - alt! Und Oma denkt: Hoffentlich kann ich den Jungen richtig erziehen - in meinem Alter! Sie erzählt Kalle von ›damals‹, als alles ganz anders war. Sie machen zusammen eine Reise und haben viel Spaß miteinander. Kalle ist zehn, als Oma krank wird. Da zeigt sich, dass auch sie ihn braucht.

9783257236019

Sansibar oder der letzte Grund

Andersch, Alfred
Diogenes. 12x18 cm. 159 pgs.
In der kleinen Stadt an der Ostsee treffen zufällig sechs Gestalten zusammen: Der Junge Gregor, der KPD-Funktionär; Judith, die Jüdin; am Ort selbst befinden sich Pfarrer Helander; Knudsen der Fischer und Kutterbesitzer; als letzter die Holzplastik des lesenden Klosterschülers. Und die sechs Gestalten haben kein anderes Anliegen, als Deutschland zu verlassen. Anderschs großes Buch von Sansibar ist Mißtrauensvotum ersten Ranges gegen unser behäbig-aufgeblasenes Volk der Mitte.
9783257217964

Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug

Dörrie, Doris
Diogenes. 12x18 cm. 176 pgs.
Vier großartige, liebevolle, traurige, grausame Geschichten: 'Mitten ins Herz', 'Männer', 'Geld', 'Paradies'. Es sind Geschichten, aus denen Doris Dörrie ihre Filme entwickelt, von denen 'Männer' der weltweit erfolgreichste deutsche Film seit Jahrzehnten wurde. Geschichten um eine Kindfrau, um Liebe und Langeweile, um Eifersucht, Geld und Erfolg. Geschichten von befreiender Frische.
9783499235139

Erika. Oder der verborgene Sinn des Lebens

Heidenreich, Elke
Rowohlt, rororo. 12x19 cm. 62 pgs.
Manchmal weiß man so gar nicht mehr, wo man hingehört im Leben. So wie Betty, die vor den Feiertagen Bilanz zieht: 'Es war, als hätte ich zu leben vergessen.' Wie ein riesiges Plüschschwein namens Erika dem Leben wieder einen - wenn auch verborgenen - Sinn gibt, davon erzählt Elke Heidenreich in einer ihrer schönsten Geschichten. Und keiner kann den melancholisch-versöhnlichen Ton besser ins Bild setzen als Michael Sowa, dessen Erika so anschmiegsam und eigenwillig ist, dass man sie sofort lieb gewinnt!
9783423780209

Ich fühl mich so fifty-fifty

König, Karin
dtv verlag
Leipzig 1989: Begonnen hat alles mit der Besuchserlaubnis für Sabines älteren Bruder Mario, der die Chance nutzte und in Hamburg blieb. Immer drängender stellt sich in den nächsten Monaten auch für Sabine die Frage: abhauen oder hier bleiben?

Sie entscheidet sich fürs Weggehen, doch die Eingewöhnung im anderen Deutschland fällt ihr schwer...