Kurslitteratur

!
9789162212568

Lust auf Deutsch 1: textbok

Elfving-Vogel, Margot m.fl.
Bonniers förlag, 136 pgs.
Lust auf Deutsch 1 är avsedd för nybörjarundervisning på gymnasienivå (steg 1) och inom vuxenutildningen.
Ett inspirerande läromedel avsett för Tyska 1 och 2 där träningen av den kommunikativa förmågan står i centrum. Här finns olika typer av texter kryddade med kuriosa som ger glimtar från vardagsliv och kultur i de tysktalande länderna
9789162212872

Lust auf Deutsch 1: övningsbok

Elfving-Vogel, Margot m.fl.
Bonniers Utbildning , 165 pgs.
Ett inspirerande läromedel avsett för Tyska 1 och 2 där träningen av den kommunikativa förmågan står i centrum. Här finns olika typer av texter kryddade med kuriosa som ger glimtar från vardagsliv och kultur i de tysktalande länderna.
9789162226754

Lust auf Deutsch 1: facit

Elfving-Vogel, Margot m.fl.
Bonniers förlag, 39 pgs.
9789162229117

Lust auf Deutsch 2: textbok

Elfving-Vogel, Margot m.fl.
Bonniers förlag.
Lust auf Deutsch 2 är avsedd för nybörjarundervisning på gymnasienivå (steg 2) och inom vuxenutildningen.
Ett inspirerande läromedel avsett för Tyska 1 och 2 där träningen av den kommunikativa förmågan står i centrum. Här finns olika typer av texter kryddade med kuriosa som ger glimtar från vardagsliv och kultur i de tysktalande länderna
9789162229122

Lust auf Deutsch 2: övningsbok

Elfving-Vogel, Margot m.fl.
Bonniers förlag.

SLUTSÅLD PÅ FÖRLAGET, INGET NYTRYCK!

Ett inspirerande läromedel avsett för Tyska 1 och 2 där träningen av den kommunikativa förmågan står i centrum. Här finns olika typer av texter kryddade med kuriosa som ger glimtar från vardagsliv och kultur i de tysktalande länderna
9789162229146

Lust auf Deutsch 2: facit

Elfving-Vogel, Margot m.fl.
Bonniers förlag.

SLUTSÅLD PÅ FÖRLAGET, INGET NYTRYCK!

9789144046297

Praktiska tyska. En resonerande grammatik med övningar

Nystrand, Mikael & Rossenbevk,Klaus
284 pgs
Studentlitteratur
Allt fler tyskstuderande väljer i dag att läsa språket under enbart en termin, ofta som komplement till studier i andra ämnen eller inom ramen för programstudier i ekonomi eller teknik. Målet är att på relativt kort tid få en solid grund att stå på för att kunna använda tyskan korrekt i olika sammanhang. Den här boken är skriven just för dem.

Författarna ger här en resonerande framställning av den tyska grammatiken. Utan att ge avkall på vetenskapligheten förklarar de lättfattligt olika grammatiska moment, lyfter fram kontrastiva svårigheter samt resonerar kring olika möjligheter och begränsningar. I samband med ett antal grammatiska fenomen belyser de varför det – inte minst med hänsyn till yrkeslivet – är så viktigt att behärska just dessa språkliga företeelser i tyskan. Innehållet och ordförrådet i exemplen och övningarna knyter i stor utsträckning an till situationer och texter som är relevanta i yrkeslivet.

Boken behandlar både formlära och syntax och förutsätter grundläggande kunskaper om tysk grammatik motsvarande de förkunskapskrav som gäller för tillträde till flertalet grund- och specialkurser i tyska på universitetsnivå. Den riktar sig främst till studenter på grundkursen i tyska på universitet och högskola samt ekonomi- och teknikstuderande som kompletterar sitt huvudämne med språkstudier.

9789152327180

Den tyska grammatiken

Klingemann, Ulrike m.fl.
Sanoma Utbildning

Ersätter "Bonniers tyska grammatik" som är slutsåld på förlag.
Den Tyska Grammatiken både läromedel och uppslagsbok för den som söker grundläggande grammatik förklarad i sitt sammanhang.
9789162232085

Den tyska grammatiken: övningsbok till Den tyska grammatiken

Klingemann, Ulrike m.fl.
Sanoma utb. (f.d. Bonnier utbildning)
Övningsboken är direkt kopplad till centrala paragrafer i Den Tyska Grammatiken. Många av uppgifterna fungerar bra vid pararbete. Flera avsnitt avslutas med ett självtest.
9789162232122

Den tyska grammatiken:Elevfacit

Klingemann, Ulrike m.fl.
Sanoma utbildning, 39 pgs
Separat facit till övningsboken. Det innehåller både lösningar till samtliga uppgifter och klargörande kommentarer
9783190013993

Deutsche Literatur in Epochen

Baumann, Barbara & Oberle, Birgitta
Max Hueber Verlag.
Der Band bietet eine Übersicht über die Entwicklung der deutschen Literatur von der Karolingerzeit bis 1995. Es werden Texte vorgestellt, die in ihrer Themenwahl, Sprache und Aussagekraft für ihre Zeit symptomatisch sind und die Neugier auf weitere Texte wecken. Nicht Vollständigkeit ist oberstes Gebot, sondern Information und Anregung zur eigenen Lektüre.

Kurzbiographien am Ende jedes Kapitels verschaffen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Dichter und Werke der Epoche.
9783123474118

Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Wucherpfennig, Wolf
336 pgs.
Klett
-Kompakte Darstellung
-Einstieg in jede literarische Epoche durch Bildimpulse
-Visualisierung durch Grafiken im Fließtext
-Zusammenfassungen am Kapitelende
9783762725022

Deutsche Dichtung. Literaturgeschichte in Beispielen

Langer/ Steinberg
415 pgs
bsv
Die Deutsche Dichtung präsentiert Literaturgeschichte übersichtlich, anschaulich und lebendig. Sie verfährt konsequent nach dem exemplarischen Prinzip. Fachterminologie wird nur verwendet, wenn sie für ein angemessenes Verständnis nötig ist.
Der Band setzt die Schwerpunkte, die den Bedürfnissen der Unterrichtspraxis entsprechen: Die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts nimmt einen breiten Raum ein, die Literatur der Gegenwart sowie ihre wichtigen Autorinnen und Autoren werden besonders ausführlich dargestellt.
Die Entwicklung von der althochdeutschen Frühzeit bis zum Barock wird gestrafft aufgezeigt.
9783121404245

Grundwissen Wirtschaft

Ashauer, Günther
Klett, 2005.

Grundwissen führt systematisch, knapp und verständlich in die Grundlagen eines Themas ein. Es eignet sich zum wiederholenden Lernen, zum schnellen Nachschlagen wie zur zuverlässigen Vorbereitung.

Grundwissen Wirtschaft eignet sich als ständiger Begleiter für alle Fächer, in denen es um Zusammenhänge von Wirtschaft und Politik geht - in der Sekundarstufe I aber auch darüber hinaus.

9783797310873

Tatsachen über Deutschland

Societäts-Verlag 2010 (februari)
Ganz Deutschland auf 192 Seiten: Renommierte Autorinnen und Autoren erklären und analysieren alles, was man über Deutschland wissen muss. Die zehn Kapitel reichen von der Geschichte Deutschlands über die Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur bis zum Leben in Deutschland. Bilder und Infoflächen begleiten die Texte, die Stichworte bieten wichtige Basisinformationen. Aufwändig aufbereitete Grafikseiten illustrieren die Themen und liefern zusätzliche Sachinformationen, kommentierte Linklisten ermöglichen weitere Recherchen. Für die neue Ausgabe der Tatsachen über Deutschlands konnten renommierte Wissenschaftler, Autoren und Autorinnen gewonnen werden. So hat Prof. Dr. Heinrich August Winkler einen Essay zur nationalstaatlichen Entwicklung Deutschlands verfasst, Prof. Dr. Thomas Straubhaar hat das Wirtschaftskapitel übernommen, Prof. Dr. Jo Goebel das Thema Medien und das Autoren-Team der Redaktion Kulturzeit von 3SAT fürht in die aktuelle Kulturszene ein.
9789144041101

Tysk syntax för universitetsnivå

Andersson, Sven-Gunnar
Studentlitteratur, 494 pgs.
Tysk syntax är en klassiker i ny dräkt. En omfattande bearbetning av Tysk syntax för högskolebruk plus har resulterat i en modern lärobok för grammatikundervisningen vid universitet och högskolor.
Boken är kontrastiv och betonar skillnaderna mellan svenska och tyska. Exemplifieringen är riklig. Med en klar disposition ger boken en systematisk beskrivning av det tyska standardspråkets syntax.Beskrivningen utgår från satsen och tar upp tre huvud-aspekter: satsdelarnas inre struktur, deras funktion och ordningen mellan dem.
Tysk syntax är i första hand avsedd för studerande inom olika grundutbildningar, men kan med fördel användas som referensverk av den som vill fördjupa sig i det tyska språkets uppbyggnad.
9789144027842

Webbövningar i tysk syntax

Brandt, M. m.fl.
Studentlitteratur.

Slutsåld på förlag!! 2013-10-21

Webbövningar i tysk syntax består av ett stort antal nätbaserade övningar, kopplade till en bok med förklarande text. Materialet kan integreras i undervisningen men det är också lämpligt för självstudier, eftersom det finns lösningsförslag till alla övningar. Tonvikten ligger på företeelser som är speciellt intressanta ur svenskt perspektiv. Genom ett varierat ordförråd, hämtat från många olika ämnesområden, ger materialet också god träning i ordkunskap.
Övningarna är i första hand avsedda att användas av studerande på A-nivån vid universitet och högskolor. I boken ges hänvisningar till två svenska universitetsgrammatikor, Andersson/Brandt/Persson/ Rosengren, Tysk syntax för universitetsnivå och Freund/Sundqvist, Tysk grammatik.
Övningarna finns på bokens webbadress www.studentlitteratur.se/webbovningaritysksyntax
I bokpriset ingår tillgång till de interaktiva övningarna på Internet. Registrera dig med koden som finns längs bak i boken. Du behöver en e-postadress samt Internet Explorer, version 5.0 eller senare.
(Studentlitteratur)
9783492054560

Das lässt sich ändern

Vanderbeke, Birgit
Piper, 147 pgs.
Adam Czupek glaubt nicht Reden, er nimmt die Dinge in die Hand. Birgit Vanderbekes kluge, unkonventionelle Erzählerin verliebt sich in Adam - und findet sich bald in einem gänzlich anderen Leben wieder.
978342314118

Deutschstunde

Lenz, Siegfried
Roman
572 pgs
dtv
In seinem Roman "Die Deutschstunde", der 1968 erschien, setzt sich Lenz kritisch mit dem Dritten Reich auseinander. Der Protagonist des Romans ist Siggi Jepsen, ein Zögling einer Anstalt für schwererziehbare Jugendliche, der einen Deutschaufsatz zum Thema 'Die Freude der Pflicht' schreiben muss. Darin thematisiert Siggi den Konflikt mit seinem Vater, der zur Zeit des Nationalsozialismus Polizist im norddeutschen Rugbüll ist.
9783150000014

Faust. Der Tragödie Erster Teil 1

Goethe, Johan Wolfgang
136 pgs
Reclam

Goethe schrieb über 60 Jahre an seinem Faust und nannte "diese sehr ernsten Scherze" am Ende sein "Hauptgeschäft": Dabei entstand eines der großartigsten und gleichzeitig komplexesten Werke der Weltliteratur.
Text in neuer Rechtschreibung
9783423009157

Der geteilte Himmel. Erzählung

Wolf, Christa
DTV verlag
Ende August 1961: In einem kleinen Krankenhauszimmer erwacht Rita Seidel aus ihrer Ohnmacht. Und mit dem Erwachen wird auch die Vergangenheit wieder lebendig. Da ist die Erinnerung an den Betriebsunfall und vor allem die Erinnerung an Manfred Herrfurth. Zwei Jahre sind vergangen, seit sie dem Chemiker in die Stadt folgte, um an seiner Seite und mit ihm gemeinsam ein glückliches Leben zu beginnen. Wann hat die Trennung begonnen? Hat sie die ersten Anzeichen einer Entfremdung übersehen? Denken, Grübeln, Fiebern – Tage und Nächte hindurch! »Ich gebe Dir Nachricht, wenn Du kommen sollst. Ich lebe nur für den Tag, da Du wieder bei mir bist.« Manfred ist von einem Chemikerkongreß in Westberlin nicht zurückgekehrt in dem festen Glauben, daß Rita ihm folgen wird. Sie muß eine Entscheidung treffen, die sie in eine tiefe Krise stürzt.
9783499101505

Der Richter und sein Henker

Dürrenmatt, Friedrich
Rowohlt, rororo. 12x19 cm. 118 pgs.
Zentrale Figur des Kriminalromans ist der alte, kranke Kommissar Bärlach,der in seiner Jugend eine Wette mit dem Verbrecher Gastmann abschloss.Während Bärlach meinte, dass >>die menschliche Unvollkommenheit, die Tatsache,dass wir die Handlungsweise anderer nie mit Sicherheit voraussagen können,und dass ferner der Zufall, der in alles hineinspielt, der Grund sei, derdie meisten Verbrechen zwangsläufig zu Tage fördern müsse>Sieg<< Bärlachsist kein Sieg der Gerechtigkeit; er kann Gastmann - das Böse - nur mitdessen eigenen Waffen schlagen.
9783596136407

Der Untertan

Mann, Heinrich
478 pgs
Fischer Taschenbuch


"Diederich Heßling, Sohn eines kleinen Papierfabrikanten, wächst auf, studiert und geht zu den Korpsstudenten, dient und geht zu den Drückebergern, macht seinen Doktor, übernimmt die väterliche Fabrik, heiratet reich und zeugt Kinder. Aber das ist nicht nur Diederich Heßling oder ein Typ. Das ist die Inkarnation des deutschen Machtgedankens, da ist einer der kleinen Könige, wie sie zu Hunderten und Tausenden in Deutschland lebten und leben, getreu dem kaiserlichen Vorbild, ganze Herrscherchen und ganze Untertanen." (Kurt Tucholsky)
Heinrich Manns "Der Untertan" ist der große satirische Gesellschafts- und Zeitroman deutscher Sprache, die bis heute gültige Diagnose des deutschen Wesens und Spießers, seine Zivilfeigheit, sein "sklavisches Unterordnungsgefühl und sklavisches Herrschaftsgelüst."
9783257229534

Der Vorleser

Schlink, Bernhard
Diogenes 12x18 cm. 207 pgs.
Der fünfzehnjährige Michael lernt Hanna, eine Frau von Mitte dreißig kennen. Sie wird seine erste Liebe. Trotz gewisser Spannungen - Hanna weigert sich, über ihre Vergangenheit zu sprechen, erleben beide eine Zeit des Glücks. Dann ist Hanna verschwunden. Jahre später sieht der Jurastudent Michael sie im Gerichtssaal wieder. Im Rahmen eines Seminars nimmt er als Beobachter an einem Kriegsverbrecherprozeß teil. Hanna wird eines schrecklichen Vergehens beschuldigt und verurteilt. Michael ist entsetzt, kann aber Hanna und das, was er mit ihr erlebte, nicht aus seinem Gedächtnis verbannen.Bernhard Schlink, geboren 1944 bei Bielefeld, lebt als Jurist in Bonn und Berlin. Sein dritter Roman "Der Vorleser" (1997) wurde zu einem anerkannten und viel gelobten Welterfolg.
2087704200071

Der Vorleser. FILM PÅ DVD

Film nach dem Roman von Bernhard Schlink
Mit Kate Winslet und Ralph Fiennes

Bildformat: 1.78:1 (16:9 anamorph)
Sprache / Tonformat: Deutsch, Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch, Englisch
Untertitel für Hörgeschädigte: deutsch

 

Der 15-jährige Schüler Michael lernt auf seinem Nachhauseweg die 20 Jahre ältere Schaffnerin Hanna kennen. Er besucht sie und es entwickelt sich eine ritualisierte erotische Beziehung: Vor dem Sex muss Michael ihr immer vorlesen. Michael, mittlerweile Student, begegnet ihr viele Jahre später wieder - sie sitzt auf der Anklagebank und muss sich als ehemalige KZ-Aufseherin verantworten. Damals schon hat die Analphabetin die Insassen für ihre literarischen Interessen benutzt. Nun stellt sich die Frage nach ihrer Schuld an einer Tragödie.

9783150022535

Deutschland. Ein Wintermärchen

Heine, Heinrich
Reclam
Heinrich Heines berühmt-berüchtigte Winterreise durch Deutschland im Jahre 1844 ist ein Meisterwerk der politischen Satire und hat sich in mancherlei Hinsicht bis heute ihre Aktualität bewahrt.
9783257226640

Die Geschichte von Herrn Sommer

Süskind, Patrick
Diogenes verlag.
Immer war er unterwegs, dieser geheimnisvolle Herr Sommer. Er spazierte bei Wind und Wetter durch die Landschaft und geisterte durch die Tag- und Alpträume eines kleinen Jungen. Eine Geschichte aus der Kindheit, aber keine Kindergeschichte.
9783423011505

Die verlorene Ehre der Katharina Blum

Böll, Heinrich
DTV.
Am Vorabend von Weiberfastnacht verläßt eine junge Frau von siebenundzwanzig Jahren gegen 18.45 Uhr die Wohnung, um an einem privaten Tanzvergnügen teizunehmen. Vier Tage später klingelt sie an der Wohnungstür des Kriminaloberkommissars Walter Moeding und gibt zu Protokoll, sie habe mittags gegen 12.15 Uhr in ihrer Wohnung den Journalisten Werner Tötges erschossen..."Eine Gestalt wie Katharina, die 'zwei lebensgefährliche Eigenschaften hat: Treue und Stolz', spricht eine Hoffnung auch in der Zeit der Gewalt aus." (Dorothee Sölle)
9783499235137

Erika. Oder der verborgene Sinn des Lebens

Heidenreich, Elke
Rowohlt, rororo. 12x19 cm. 62 pgs.
Manchmal weiß man so gar nicht mehr, wo man hingehört im Leben. So wie Betty, die vor den Feiertagen Bilanz zieht: 'Es war, als hätte ich zu leben vergessen.' Wie ein riesiges Plüschschwein namens Erika dem Leben wieder einen - wenn auch verborgenen - Sinn gibt, davon erzählt Elke Heidenreich in einer ihrer schönsten Geschichten. Und keiner kann den melancholisch-versöhnlichen Ton besser ins Bild setzen als Michael Sowa, dessen Erika so anschmiegsam und eigenwillig ist, dass man sie sofort lieb gewinnt!
9783423135627

Es geht uns gut

Geiger, Arno
Roman
390 pgs
dtv

Philipp Erlach hat das Haus seiner Großmutter in der Wiener Vorstadt geerbt, und die Familiengeschichte, von der er definitiv nichts wissen will, sitzt ihm nun im Nacken. Arno Geiger erzählt sie mit einer Unmittelbarkeit, als wäre jeder Tag der Vergangenheit unsere Gegenwart, und es gelingt ihm, jedes Jahrzehnt in einem einzigen Tag lebendig zu machen. So schildert er das Schicksal von Alma und Richard, die 1938 gerade Ingrid bekommen und nichts mit den Nazis zu tun haben wollen. Vom fünfzehnjährigen Peter, der 1945 mit den letzten Hitlerjungen durch die zerbombten Straßen läuft. Von Ingrid, die mit dem Studenten Peter eine eigene Familie gründen will, und von Philipp, dem Sohn der beiden. Arno Geiger erzählt mit einer Unmittelbarkeit, als wäre jeder Tag der Vergangenheit unsere Gegenwart. Höchst anschaulich gelingt es ihm, ein trauriges und komisches Jahrhundert lebendig zu machen.

Siebzig Jahre Geschichte, siebzig Jahre Familiengeschichte. Gescheiterte Erfinder, trotzige Töchter, Minister und Meteorologinnen. Über drei Generationen hinweg erzählt Arno Geiger von einer Familie aus Wien und läßt ein trauriges und komisches Jahrhundert lebendig werden.

9783423780209

Ich fühl mich so fifty-fifty

König, Karin
dtv verlag
Leipzig 1989: Begonnen hat alles mit der Besuchserlaubnis für Sabines älteren Bruder Mario, der die Chance nutzte und in Hamburg blieb. Immer drängender stellt sich in den nächsten Monaten auch für Sabine die Frage: abhauen oder hier bleiben?

Sie entscheidet sich fürs Weggehen, doch die Eingewöhnung im anderen Deutschland fällt ihr schwer...

978325721796X

Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug

Dörrie, Doris
Diogenes. 12x18 cm. 176 pgs.
Vier großartige, liebevolle, traurige, grausame Geschichten: 'Mitten ins Herz', 'Männer', 'Geld', 'Paradies'. Es sind Geschichten, aus denen Doris Dörrie ihre Filme entwickelt, von denen 'Männer' der weltweit erfolgreichste deutsche Film seit Jahrzehnten wurde. Geschichten um eine Kindfrau, um Liebe und Langeweile, um Eifersucht, Geld und Erfolg. Geschichten von befreiender Frische.
9783596148479

Am kürzeren Ende der Sonnenallee

Brussig, Thomas
Fischer.
Micha liebt Miriam. Nur ist er da leider nicht der Einzige. Denn Miriam ist "das Ereignis" schlechthin, was sich vor allem daran zeigt, daß auf der Straße "ein ganz anderer Rhythmus" einsetzt, wenn sie das Haus verläßt: Ehrfürchtig stoppen die Autofahrer, Bauarbeitern fallen die Preßlufthammer aus der Hand, und die Grenzsoldaten auf dem Wachtturm im Todesstreifen reißen ihre Ferngläser herum. Thomas Brussigs von Erinnerungen an die früheste Jugend inspiriertes Werk spielt nämlich Am kürzeren Ende der Sonnenallee; und damit sind jene sechzig Meter der kilometerlangen Straße gemeint, die zu Mauer-Zeiten in der DDR-Hauptstadt lagen. Michas Eroberung der "Schulschönsten" vollzieht sich daher unter der demütigenden Beobachtung durch westdeutsche Abiturklassen, die von ihrem Aussichtsturm am längeren Straßenende aus auf den Osten herunterspotten.
9783150002186

Michael Kohlhaas

Kleist, Heinrich von
Reclam
Heinrich von Kleists berühmteste Erzählung 'Michael Kohlhaas', die auf einem realen historischen Ereignis aus dem Jahr 1534 basiert, erschien erstmals 1810. In Kleists Erzählung "nach einer alten Chronik" übt der Rosshändler Michael Kohlhass, vom Staat und seinen Vertretern im Stich gelassen, vom Junker Wenzel von Tronka gedemütigt und gekränkt, Selbstjustiz. Er formiert ein Heer aus Knechten und Bauern, brennt Städte nieder, wütet und mordet - alles im Namen der Gerechtigkeit. Allerdings hat Kleist seine Geschichte gegenüber der historischen Vorlage in vielen Punkten deutlich verändert. Das Schicksal von Michael Kohlhaas, der als "einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit" charakterisiert wird, spiegelt das Paradox eines verabsolutierten Rechtsgefühls, das, von strikter Wahrheitsliebe diktiert ist, aber zu Unrecht und Unmenschlichkeit führt.
9783407781016

Oma (Taschenbuch)

Härtling, Peter
Beltz 13x19 cm. 100 pgs.
Kalle wird mit 5 Jahren von seiner Oma aufgenommen.

Fünf Jahre ist Kalle, als er seine Eltern verliert. Erst kann er es gar nicht begreifen. Seine Oma nimmt ihn zu sich. Da merkt Kalle, dass alles ganz anders ist als früher mit Vater und Mutter. Oma ist prima, aber - alt! Und Oma denkt: Hoffentlich kann ich den Jungen richtig erziehen - in meinem Alter! Sie erzählt Kalle von ›damals‹, als alles ganz anders war. Sie machen zusammen eine Reise und haben viel Spaß miteinander. Kalle ist zehn, als Oma krank wird. Da zeigt sich, dass auch sie ihn braucht.

9783257236019

Sansibar oder der letzte Grund

Andersch, Alfred
Diogenes. 12x18 cm. 159 pgs.
In der kleinen Stadt an der Ostsee treffen zufällig sechs Gestalten zusammen: Der Junge Gregor, der KPD-Funktionär; Judith, die Jüdin; am Ort selbst befinden sich Pfarrer Helander; Knudsen der Fischer und Kutterbesitzer; als letzter die Holzplastik des lesenden Klosterschülers. Und die sechs Gestalten haben kein anderes Anliegen, als Deutschland zu verlassen. Anderschs großes Buch von Sansibar ist Mißtrauensvotum ersten Ranges gegen unser behäbig-aufgeblasenes Volk der Mitte.
9783423127023
schusimp05

Simple storys

Schulze, Ingo
DVT.
9783499242410

Steilküste

Missfeldt, Jochen
Rororo, 282 pgs.
Mai 1945, kurz vor Kriegsende: Zwei Marinesoldaten begehen im besetzten Dänmark Fahnenflucht, weil es sie nach Hause statt in den Endkampf um Berlin zieht.
9783551359414
fkinder05

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

F. Christiane
Carlsen 2009-11
Mit zwölf kam Christiane F. in einem evangelischen Jugendheim zum Haschisch, mit dreizehn in einer Diskothek zum Heroin. Sie wurde süchtig, ging vormittags zur Schule und nachmittags mit ihren ebenfalls heroinabhängigen Freunden auf den Kinderstrich am Bahnhof Zoo.
Christiane F. berichtet mit minuziösem Erinnerungsvermögen und rückhaltloser Offenheit über die Schicksale von Kindern, die von der Öffentlichkeit erst als Drogentote zur Kenntnis genommen werden.
Das Buch, das in den 70er Jahren Deutschland erschütterte.
9783808590485

Kaufmännische Betriebslehre (inkl. CD)

31 auflage
Europa Lehrmittel
Standardwerk in aktualisierter Auflage für eine umfassende kaufmännische Ausbildung und berufliche Praxis.
Vermittlung von Grundlagen und Fakten für die handlungsorientierte Themenbearbeitung. Förderung von entscheidungs und handlungsorientiertem Denken. Mehrfarbige Abbildungen und Tabellen. Aufgaben und Fragen zur Lernzielsicherung und Lernerfolgskontrolle.
9783825214999

Deutsche Sprache gestern und heute

Stedje, Astrid
262 pgs
UTB
Ziel dieser Einführung in die deutsche Sprachgeschichte und Sprachkunde ist es zu zeigen, daß Sprachgeschichte ein wichtiger Bestandteil der Kulturgeschichte ist. Dargestellt wird der Wandel im sprachlichen System von ältester Zeit bis heute. Anhand wichtiger Laut- und Formenveränderungen und syntaktischen Beispielen werden die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen nahe verwandten Sprachen wie Deutsch, Niederländisch, Englisch und Schwedisch verständlich gemacht.