Kurslitteratur

Annika Karnland, Anders Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis
Kombinerad text- och arbetsbok, elevfacit, elevljud som gratis webbapp
240 pgs


Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Annika Karnland, Anders Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis
Kombinerad text- och arbetsbok, elevfacit, elevljud som gratis webbapp
260 pgs


Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Annika Karnland, Anders Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis
Kombinerad text- och arbetsbok, elevfacit, elevljud som gratis webbapp
240 pgs


Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Nystrand, Mikael & Rossenbevk,Klaus
284 pgs
Studentlitteratur
Klingemann, Ulrike m.fl.
Sanoma Utbildning

Ersätter "Bonniers tyska grammatik" som är slutsåld på förlag.
Klingemann, Ulrike m.fl.
Sanoma utb. (f.d. Bonnier utbildning)
Klingemann, Ulrike m.fl. Sanoma utbildning, 39 pgs

148 000 ord och fraser
NE:s förlag. 797 pgs. 2020


Norstedts, 140 000 ord och fraser
Hård pärm
Baumann, Barbara & Oberle, Birgitta
Max Hueber Verlag.
Wucherpfennig, Wolf
336 pgs.
Klett
Langer/ Steinberg
415 pgs
bsv
Ashauer, Günther
Klett, 2005.
Societäts-Verlag 2010 (februari)
Andersson, Sven-Gunnar
Studentlitteratur, 494 pgs.
Köppe, Tilman
256 pgs
Reclam
Brandt, M. m.fl. Studentlitteratur. Slutsåld på förlag!! 2018-01-12
Härtling, Peter Beltz 13x19 cm. 100 pgs.
Andersch, Alfred Diogenes. 12x18 cm. 159 pgs.
Dörrie, Doris
Diogenes. 12x18 cm. 176 pgs.
Heidenreich, Elke Rowohlt, rororo. 12x19 cm. 62 pgs.
König, Karin
dtv verlag